Gruzínsky veľvyslanec u rektora UK

Dňa 17. mája 2012 navštívil Univerzitu Komenského mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska v SR Alexander Nalbandov v sprievode radkyne Lali Lomsadze. Gruzínski hostia sa stretli s rektorom UK prof. Karolom Mičietom a prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy doc. Ľudomírom Šlahorom. Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK zastupoval Michal Dzúrik.


17. 05. 2012 13.45 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Obsahom stretnutia bolo predstavenie UK, výmena informácií o terajšej úrovni spolupráce so Štátnou univerzitou I. Javakhishviliho v Tbilisi a možnosti nadviazania spolupráce s ďalšími prestížnymi gruzínskymi univerzitami.

Gruzínskeho veľvyslanca v SR Alexandra Nalbandova (vpravo) prijal rektor UK Karol Mičieta (vľavo) a prorektor UK Ľudomír Šlahor (v strede)

Gruzínsky veľvyslanec v SR Alexander Nalbandov

 

Foto: OVV RUK