Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK zdobia unikátne fresky

Bratislava, 24. mája 2012: Vstupné priestory Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) na Bartókovej ul. 8 v Bratislave dostali v uplynulých dňoch nový „šat“ – zdobia ich unikátne nástenné maľby umelcov Petra a Pavla Mesterovcov.


24. 05. 2012 08.09 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Fresky, pokrývajúce steny s plochou 52 metrov štvorcových a zobrazujúce rôzne teologické motívy, majú štyri časti s názvami: Zákon, Evanjelium spolu s motívom Dobrého pastiera, Hu, hu, hu (humor, hudba, humanita) – koktavá freska a Homage na Slávičie údolie. „Jedinečnosť a hĺbka diela spočíva v tom, že aj keď má štyri časti, treba ho vnímať ako celok. Tieto jednotlivé časti spája totiž idea humanizácie sveta vyjadrená v rôznych dobách a na rôznych miestach,“ uviedol dekan fakulty Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

Fresky Petra a Pavla Mesterovcov vznikali 4 týždne. „Nápad sa zrodil u riaditeľa umeleckého združenia Pegas Petra Vámosiho, ktorý má blízky vzťah k fakulte i univerzite a sprostredkoval umelcov, ktorí jedinečným spôsobom dotvorili vstupné priestory našej fakulty,“ doplnil dekan EBF UK.

Fresky boli venované absolventom a študentom fakulty, predstaviteľom umenia a spoločenského života evanjelickej proveniencie a evanjelickému farárovi Eugenovi Lukáčovi, starému otcovi autora myšlienky fresky Petra Vámosiho. „Dielo, ktoré zdobí steny našej teologickej fakulty, má nepochybne silný duchovný náboj, ktorý umocňuje špecifické poslanie fakulty a jej nenahraditeľný celospoločenský význam,“ skonštatoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.


O Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK:

Fakulta je pokračovateľkou teologického vzdelávania na Evanjelickom lýceu v Bratislave založenom v roku 1606, na ktorom študovala veľká časť štúrovskej generácie. Od roku 1919 ako teologická akadémia a od roku 1934 ako štátna fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti evanjelickej teológie. V roku 1990 sa začlenila medzi fakulty UK.

Fakulta je významnou súčasťou teologického a duchovného diania v Európe a základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, v Srbsku a iných krajinách.

 

 

Dielo umelcov Petra a Pavla Mesterovcov v priestoroch EBF UK