Zomrela profesorka Viera Strážnická

Dňa 27. februára 2014 zomrela prof. JUDr. Viera Strážnická, PhD., vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 5. marca 2014 o 10.00 hod. v bratislavskom krematóriu.


03. 03. 2014 10.49 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V roku 1964 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako 30 rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Katedre medzinárodného práva a politiky PraF UK. Orientovala sa prevažne na problematiku medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv, európske právo a právo Európskej únie.

V rokoch 1991 – 1992 zastávala pozíciu prorektorky Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy.

V roku 1992 sa stala sudkyňou Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. V rokoch 1993 – 1994 pracovala ako poradkyňa Ústavného súdu SR.

V rokoch 1994 – 1998 vykonávala funkciu vedúcej Stálej misie SR, veľvyslankyne pri Rade Európy v Štrasburgu. Počas rokov 1998 – 2004 bola sudkyňou Európskeho súdu pre ľudské práva pri Rade Európy.