Stovka cudzincov sa bude na Univerzite Komenského učiť slovenčinu

Bratislava, 9. júla 2012: Dnešným dňom sa na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) začína program Letná univerzita slovenského jazyka, v rámci ktorého sa konajú kurzy slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov a krajanov. Do aktuálneho kurzu sa prihlásilo 98 záujemcov.


09. 07. 2012 10.42 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a krajanov, ktoré organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, majú 22-ročnú tradíciu. Za toto obdobie ich absolvovala takmer tisícka frekventantov. „Významom a prínosom kurzu je získanie základov slovenského jazyka či zdokonalenie sa v ňom, zoznámenie sa so slovenskou kultúrou a prehĺbenie vzťahov s krajinou svojich predkov v malebnom prostredí malokarpatského regiónu, ktorého história je prepojená s pôsobením kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra,“ priblížila zámer programu riaditeľka Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania UK Mgr. Klaudia Báčkaiová.

Aktuálny kurz, ktorý sa dnes začal, potrvá 3 týždne – do 27. júla 2012. Účastníci sú z viacerých kontinentov. „Medzi päticu najzastúpenejších krajín patrí Srbsko, Ukrajina, Ruská federácia, Maďarsko a USA. Z najvzdialenejších spomeniem Thajsko, Vietnam, Japonsko či Egypt,“ dodala K. Báčkaiová. Najmladší účastník má 18 rokov. Najstarším je 68-ročný záujemca z USA. V aktuálnom kurze prevládajú ženy (cca dve tretiny účastníkov) nad mužmi.

Na účastníkov kurzu čaká výučba slovenského jazyka (v skupinách podľa úrovní, ktoré sa zisťujú vo vstupnom teste). Popoludňajší program tvorí tzv. slovenčina plus – predmety zo slovenského jazyka, napr. fonetika, tvorivé písanie či konverzácia. Z mimoškolských aktivít sa môžu cudzinci a krajania tešiť na výlety do Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách či do banských miest. Zo Slovenska si odnesú aj zážitky z návštev hradov a zámkov, prírodných pamiatok či mestských centier.

„Teší ma, že záujem o slovenský jazyk a našu krajinu neprichádza len od našich susedov či slovanských krajín, ale napríklad aj z Ázie či spoza Atlantického oceánu. Verím, že i tohtoroční uchádzači sa budú na Univerzitu Komenského v Bratislave a na Slovensko radi vracať,“ uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Okrem Letnej univerzity slovenského jazyka v Centre ďalšieho vzdelávania UK sa na univerzite už tradične koná aj Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Jej 48. ročník, ktorý organizuje Filozofická fakulta UK, sa uskutoční od 5. do 25. augusta 2012.