Slávnostné otvorenie letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

6. augusta 2012 (pondelok) o 16.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


17. 07. 2012 07.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V pondelok 6. augusta 2012 sa v Aule UK (o 16.00 hod.) uskutoční slávnostný otvárací ceremoniál 48. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).

Škola je určená zahraničným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom, študentom slovakistiky a slavistiky na zahraničných univerzitách, spisovateľom, prekladateľom, novinárom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.

Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letnú školu SAS zvyčajne navštevuje približne 160 frekventantov z viac ako 30 krajín sveta. Na príprave a vyučovacom procese školy sa podieľajú vysokoškolskí pedagógovia a lektori odborne vyškolení v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, z ktorých mnohí majú skúsenosti aj z pôsobenia na lektorátoch zahraničných univerzít.

48. ročník tejto letnej školy potrvá do 25. augusta 2012.

Viac informácií: Studia Academica Slovaca