Prorektor UK Ján Pekár si prevzal Striebornú medailu UK

Prorektor UK pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., si dnes od rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prevzal Striebornú medailu Univerzity Komenského v Bratislave.


28. 06. 2012 12.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Ocenenie získal za dlhoročné pedagogické pôsobenie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK pri výchove niekoľkých generácií študentov matematiky a štatistiky, za príspevok ku skvalitňovaniu pedagogického kreditu UK, rozvíjanie spolupráce s fakultami UK a dôstojnú reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí počas pôsobenia vo funkcii prorektora UK.

Prorektor Ján Pekár sa dňa 29. júna 2012 dožíva okrúhleho životného jubilea – šesťdesiat rokov.

Prorektor UK Ján Pekár (vľavo) si prevzal Striebornú medailu UK

Foto: OVV RUK