Na Univerzite Komenského ožije latinčina

Bratislava, 6. júla 2012: V pondelok 9. júla 2012 sa na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) začína intenzívny letný kurz latinského jazyka pre verejnosť. Organizuje ho Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK.


06. 07. 2012 11.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Frekventanti sa naučia základné informácie o latinčine, jej gramatike, histórii a štruktúre. Kurz má aj kultúrno-historický rozmer, pretože sa na ňom bude hovoriť o význame latinčiny v kultúrnych dejinách Slovenska a strednej Európy, o vplyve antiky na históriu, o antickej mytológii či známych výrokoch historických osobností. „Antická kultúra a kresťanstvo sú základnými piliermi našej civilizácie,“ hovorí Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., z Katedry klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK a dodáva: „Latinčina bola ako živý jazyk na našom území prítomná ešte na začiatku 19. storočia.“

Kurzy sú určené pre širokú verejnosť, medzi prihlásenými sú pracovníci knižníc a archivári, ale aj študenti a doktorandi. Účastníci budú získavať poznatky počas dvoch týždňov, každý pracovný deň v trvaní 3 vyučovacie hodiny (t. j. spolu 30 vyučovacích hodín).


Filozofická fakulta UK pravidelne organizuje jazykové kurzy pre verejnosť. Nedávno sa skončil kurz novogréčtiny, ktorý navštevovalo  15 frekventantov. Najmladší mal 14 rokov, najstarší 62. Veľmi pestré bolo aj profesijné zloženie kurzu – navštevovali ho nielen učitelia a študenti, ale aj dizajnér, poštový doručovateľ, právnik či účtovník. Obľube sa už tradične tešia aj kurzy arabského jazyka.