Detská Univerzita Komenského odštartovala jubilejný 10. ročník

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes uskutočnila slávnostná imatrikulácia malých študentov Detskej Univerzity Komenského. S prvou prednáškou zavítal na pôdu UK prezident SR doc. Ivan Gašparovič.


04. 07. 2012 13.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK prof. Karol Mičieta privítal malých študentov slovami: „Som rád, že ste sa toto leto rozhodli pre to najlepšie, čo vám prázdniny ponúkajú – spojenie vzdelávania, nových zážitkov, zábavy. Detská Univerzita Komenského nie je pre mnohých z vás novinkou. Iste sú medzi vami i takí, ktorí sú tu aj niekoľko rokov po sebe. Obzvlášť ma ale teší skutočnosť, že mnohí absolventi prvých ročníkov tejto detskej letnej školy sú dnes vysokoškolskými študentmi našej univerzity.“ Rektor UK tiež vyjadril radosť, že prvým prednášajúcim jubilejného ročníka Detskej Univerzity Komenského je absolvent UK - prezident SR doc. Ivan Gašparovič. „Možno i teraz v tejto aule sedí medzi vami budúci prezident či prezidentka,“ dodal s úsmevom rektor UK.

Po slávnostnom otvorení detskej letnej školy nasledovala prvá prednáška o právach a povinnostiach hlavy štátu. Prezident SR priblížil malým zvedavcom svoju prácu a zodpovedal i viacero zaujímavých detských otázok napríklad o tom, či mu neprekáža strata súkromia, čím chcel byť, keď bol dieťaťom, ale aj to, prečo žiakom meškajú učebnice a pracovné zošity. Veľký potlesk obecenstva zožal aj malý študent, ktorý sa prezidenta SR opýtal: „Rád by som sa opýtal - podľa paragrafu 5, ods. 1 zákona č. 321/2002 o ozbrojených silách Slovenskej republiky má prezident svoju vojenskú kanceláriu. Tá zabezpečuje výkon funkcie prezidenta ako najvyššieho veliteľa ozbrojených síl. Zaujímalo by ma, čo je úlohou týchto vojakov.“

Detská Univerzita Komenského bude pokračovať každú prázdninovú stredu. Nasledujúcich šesť prednášok sa bude konať v Divadle Aréna. Posledná prednáška, ktorá bude spojená s promóciou, sa uskutoční opäť v Aule UK.


Viac informácií na: www.duk.sk

Na pôdu UK zavítal prezident SR Ivan Gašparovič.

Prednáška prezidenta SR vyvolala u detí veľký záujem, ktorý potvrdili aj v diskusii.

Foto: Vladimír Kuric