Bratislavskí seniori sa budú vzdelávať aj toto leto

Bratislava, 23. júla 2012: Bratislavskí seniori sa budú môcť aj toto leto vzdelávať na letnej univerzite, ktorú pre nich pripravili mesto Bratislava a Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK). Letná Bratislavská univerzita seniorov tak nadviaže na minuloročný úspešný pilotný projekt.


23. 07. 2012 07.50 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Druhý ročník letnej školy pre seniorov sa začne 13. augusta a potrvá do 22. augusta 2012. Priaznivci histórie sa môžu aj tento raz tešiť na zaujímavé prednášky odborníkov o vývoji hlavného mesta, jeho priemysle či najnovších archeologických výskumoch. Prednášky sú rozdelené do štyroch cyklov (13. 8., 15. 8., 20. 8. a 22. 8. 2012 vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca).

„Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Každý rok rozširujeme svoje vzdelávacie programy pre seniorov a nielen pri tejto príležitosti sme sa už po druhýkrát rozhodli spolupracovať s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a spestriť našim seniorom letné dni. Verím, že ocenia pútavé prednášky z histórie, ktoré pre nich pripravili kvalifikovaní odborníci a vysokoškolskí učitelia najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity - Univerzity Komenského v Bratislave,“ uviedla riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Projekt Letnej Bratislavskej univerzity seniorov financuje mesto Bratislava, pre seniorov je letná univerzita bezplatná. Seniori sa môžu prihlásiť do 1. augusta 2012 na pracovisku prvého kontaktu na prízemí v budove bratislavského magistrátu.

Slávnostné otvorenie Letnej Bratislavskej univerzity seniorov sa uskutoční v pondelok 13. augusta 2012 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za účasti riaditeľky CĎV UK PaedDr. Janky Chládeckej, PhD., a I. námestníčky primátora Bratislavy Ing. Viery Kimerlingovej. Na seniorov následne čaká prvá prednáška o sídelnom vývoji v slovanskej dobe na území Bratislavy.