Absolventi – zábudlivci si môžu počas promócie požičať na Univerzite Komenského viazanky

Na najväčšej slovenskej univerzite - Univerzite Komenského v Bratislave (UK) - sa skončil letný „promočný maratón“. Trval takmer mesiac - od 25. júna do 23. júla.


24. 07. 2012 14.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Počas vyše 120 promočných slávností si na UK vyzdvihlo diplomy 1558 bakalárov (Bc.), 2841 magistrov (Mgr.) a 496 doktorov (MUDr. a MDDr.). „Ďalších okolo 700 absolventov všetkých stupňov štúdia sa z rôznych dôvodov na promóciách nezúčastnilo a diplomy si prebrali mimo promočných slávností v inom termíne,“ uviedla vedúca Oddelenia študijných vecí Rektorátu UK (RUK) PhDr. Emília Hrušovská. 

Práve pracovníci Oddelenia študijných vecí RUK zodpovedajú za bezproblémový priebeh každej slávnosti: „nacvičujú“ s absolventmi nástup a tiež ich zoraďujú podľa poradia, v akom si preberajú diplomy. V ich pracovnej náplni je aj na prvý pohľad možno banalita – pripraviť dostatok vody a pohárov pre senát i absolventov, čo prítomní ocenili najmä počas nedávnej vlny horúčav. „Navyše, vždy máme vyčlenený prvý rad sedadiel, aby si promovaní v prípade nevoľnosti mohli sadnúť,“ dopĺňa E. Hrušovská a pokračuje: „Tento rok túto možnosť využilo relatívne veľa absolventov, najmä dievčat a žien.“ Okrem nevoľnosti z tepla či zo stresu býva občas u absolventov aj problém s primeraným oblečením. Aj keď tento rok všetci promovaní dodržali „dress code“, študijné oddelenie myslí na všetko. „Zábudlivcom ochotne požičiame viazanky,“ prezrádza zaujímavosť zo zákulisia promócií vedúca oddelenia.

Ďalšia séria promócií sa pripravuje na jeseň, kedy budú promovať bakalári z fakúlt, ktoré nemávajú Bc. promócie v letných termínoch. Jesenné promócie budú mať aj tí absolventi, ktorí úspešne zložia štátne skúšky v náhradných či opravných termínoch v auguste.

Jedna výnimočná promócia sa bude konať  22. augusta 2012 - na záver jubilejného 10. ročníka Detskej Univerzity Komenského. Diplomy si vtedy prevezmú malí absolventi detskej letnej školy.