Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK bude mať nového riaditeľa

Bratislava 3. októbra 2019: Univerzita Komenského v Bratislave uzavrela proces výberového konania na nového riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK a od 1. novembra 2019 nastúpi nový riaditeľ Ing. Peter Petro.


Do výberového konania na post riaditeľa najväčších internátov na Slovensku sa prihlásilo devätnásť uchádzačov, z toho siedmi spĺňali predpoklady a ich profil korešpondoval s požiadavkami na obsadenie pracovného miesta. Výberové  konanie  sa konalo  4. septembra 2019 a komisia výberového konania odporučila rektorovi UK prijať na miesto riaditeľa Ing. Petra Petra. Súčasťou komisie boli zástupcovia akademickej samosprávy a odborov, vedenia univerzity, ako aj Správnej rady UK, Študentskej rady vysokých škôl SR a mimovládnej organizácie Zastavme korupciu.

Ing. Peter Petro sa celý profesionálny život venuje vedeniu tímov ľudí v oblastiach prevádzky, obchodu, služieb, údržby a investícií. Má skúsenosti so správou majetku, jeho údržbou, plánovaním opráv, investícií, rozvojom a modernizáciou vo verejnom aj privátnom sektore. Naposledy pôsobil ako prevádzkovo-technický námestník vo Fakultnej nemocnici Trnava.

„Zlepšenie kvality ubytovania a služieb internátov jednoznačne patrí medzi kľúčové záujmy nového vedenia univerzity. Očakávam, že nový riaditeľ internátov podnikne rázne kroky k zlepšeniu situácie na internátoch a bude odborne manažovať náročný proces ich rekonštrukcie,“ povedal rektor UK Marek Števček.