LF UK zakopala časovú kapsulu a zasadila strom pre budúce generácie

Bratislava 17. 9. 2019: Lekárska fakulta UK oslavuje v týchto dňoch 100. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti bola v rámci trojdňových osláv okrem iného do zeme zakopaná v areáli dekanátu lekárskej fakulty UK aj časová schránka s odkazmi a dokumentami pre budúce generácie a zasadený strom, ľaliovník.


17. 09. 2019 15.58 hod.
Od: LF UK

Časovú kapsulu vložili do zeme rektor UK Marek Števček, dekan LF UK Juraj Šteňo a prodekan LF UK Juraj Payer. Kapsula s odkazmi a artefaktami pre budúce generácie obsahovala viacero historických a súčasných dokumentov a vedenie fakulty si chcelo aj takouto formou uctiť minulé aj budúce generácie a zanechať im pri tejto príležitosti významný historický odkaz.

Časová schránka vložená do zeme obsahuje:

 1. Prvý dokument je prvé zasadanie profesorského zboru a menovanie vedenia Lekárskej fakulty z 11. augusta 1919
 2. Druhý dokument je udelenie titulov padlým v povstaní in memoriam z 15. novembra 1947
 3. Tretí dokument je diplom od exministra Mareka Maďariča pre Bratislavské lekárske listy, ktoré začali vychádzať v roku 1921 ako uznanie do kultúrneho dedičstva a vychádzajú nepretržite dodnes, pričom sú uznávaným periodikom nielen doma, ale aj vo svete. Dokument je z roku 2012
 4. Štvrtý dokument je koncept MUDr. diplomu z 1920
 5. Osobný list dekana a vedenia fakulty pre budúce generácie
 6. Týždenník TREND vydaný v 37. týždni roku 2019, v ktorom je rozhovor s aktuálnym dekanom Lekárskej fakulty UK a obsahuje postoj a názory dekana fakulty k stavu zdravotníctva v roku 2019, stavu Lekárskej fakulty UK a celkovej situácii dotýkajúcej sa činnosti a štúdia Lekárskej fakulty UK
 7. Pamätná medaila, ktorá bola navrhnutá a vyrobená pri príležitosti 100. výročia založenia Lekárskej fakulty UK a ktorá bude odovzdávaná v týchto dňoch významným osobnostiam.
  - Veľkosť medaily: Ø 100 mm
  - Materiál: Tombak
  - Hmotnosť: 600 gramov
  - Autor: akademický sochár Marián Polonský
  - Razila: Mincovňa Kremnica
 8. Fonendoskop
 9. Neurologické kladivko (dekan fakulty je neurochirurg)
 10. Skalpel

Storočná história akademickej pôsobnosti Lekárskej fakulty UK sa začala 21. septembra 1919. Iniciatíva vzniku a realizácia projektu založenia a budovania národnej univerzity v Bratislave patrí predovšetkým českým lekárom zoskupeným okolo osobnosti prof. MUDr. Kristiána Hynka, prvého rektora Univerzity Komenského, ktorý spolu s tímom vybraných lekárov zostavil prvé vedenie Lekárskej fakulty UK a jej pedagogický zbor.

Oslavy 100. výročia založenia LF UK