Univerzita Komenského vstúpila do druhej storočnice

Bratislava 23. septembra 2019: Akademický rok 2019/2020 na Univerzite Komenského v Bratislave je 101. v poradí. Otvoril ho dnes v Aule UK rektor UK Marek Števček.


Nový rok otváral po prvýkrát, keďže do funkcie nastúpil 1. februára 2019. Marek Števček si želá, aby každý študent našiel odpovede na svoje otázky, aby sa nebál vyjadriť svoj názor, hoci ide aj o kontroverzné témy, a aby sa zo študentov a ich pedagógov stali zdraví partneri do diskusie. Pretože zodpovednosť univerzity tkvie práve v pokrokovom vnímaní toho, čo je prospešné, múdre a cnostné.

Zamyslel sa tiež nad širším kontextom vzniku univerzít a ich úlohou: „Hoci je vznik univerzít vnímaný ako rozhodujúci kultúrny impulz dnešnej tzv. západnej vedy, je postavený na širších a hlbších koreňoch, než sú dnes mnohí Európania ochotní pripustiť,“ povedal a dodal, že sú to práve univerzity ako rezervoáre nebývalého množstva vedomostí o rôznych segmentoch bytia, ktoré v dnešnom svete preberajú univerzálne vnímanie sveta vo veľa podobách. A tak sme prakticky odsúdení na spoluprácu, v čom tkvie zmysel pojmov inter- a multidisciplinarita, ktoré sú v dnešnej vede také potrebné. „A v slovenských pomeroch niet väčšieho príkladu univerzálneho poznania, či skôr jeho potenciálu, ako je táto univerzita, ktorá ako najväčšia slovenská vysoká škola pokrýva najväčšie percento súčasného vedenia o svete,“ zdôraznil rektor.

Na ceremónii ocenil rektor UK Jozefa Vozára, autora knihy „Augustín Ráth. Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského", ktorá vyšla v tomto roku. Veľkú zlatú medailu UK udelil tiež ostatným trom rektorom – Ferdinandovi Devínskemu, Františkovi Gahérovi a Karolovi Mičietovi.

Prednášky v Aule UK

Prvýkrát je otvorenie roka spojené s prednáškami na zaujímavé témy: Univerzita v štáte, štát v univerzite, od imatrikulácie k promócii: rituály a ich význam či ako sa „varí“ história Univerzity Komenského v Bratislave.

Historik Roman Holec priblížil, ako sa turbulencie komplikovaného 20. storočia, jeho zvraty, štátoprávne zmeny, vojny a revolúcie podpísali na univerzitnej histórii a na jej pracovníkoch. „Práve teraz žijeme to najlepšie obdobie, práve teraz je vzťah štátu a univerzity najkorektnejší za uplynulých 100 rokov, čo neznamená, že by nemohol byť ešte lepší. Dnešná doba prináša nové výzvy, nové možnosti, nebývalé najmä v medzinárodnom výskume,“ uviedol.

Pozrite si aj fotogalériu na Facebooku UK.