Univerzita Komenského sa spája s európskymi univerzitami a ponúkne medzinárodné kurzy a programy

Bratislava 10. októbra 2019: V roku 2018 vyhlásila Európska komisia výzvu s názvom Európske univerzity v snahe zoskupiť európske univerzity do konzorcií a umožniť študentom absolvovať jednotlivé časti štúdia v rôznych krajinách. Nárok na financovanie v rámci tejto výzvy budú mať len univerzity zoskupené do konzorcií.


Po mesiacoch intenzívnych rokovaní Univerzita Komenského v Bratislave vstupuje do konzorcia deviatich európskych univerzít, s ktorými sa bude uchádzať o podporu Európskej komisie v rámci programu Európske univerzity. Konzorcium pozostáva z týchto inštitúcií: Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway, Univerzita v Tartu a Univerzita Komenského v Bratislave. Zástupcovia univerzít podpíšu 29. októbra 2019 v estónskom Tartu memorandum, v ktorom budú deklarovať úmysel spolupracovať na projekte v rámci programu Európskych univerzít. Názov spoločného projektu bude ENliGHT – European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation („Sieť európskych univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu vyššieho vzdelávania“).

Spolupráca výrazne posilní internacionalizáciu vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave. Podporené univerzity získajú príležitosť pripraviť počas troch rokov spoločné kurzy a študijné programy, na ktorých sa budú či už priamo alebo virtuálne zúčastňovať aj študenti a učitelia zo zahraničia. V omnoho väčšej miere ako doposiaľ sa rozprúdi výmena poznatkov a skúseností a zvýši sa globálna angažovanosť a vplyv univerzít na riešenie významných problémov našej civilizácie. Univerzity budú popri využívaní vlastných kapacít hľadať aj partnerov na spoluprácu z neakademického prostredia.

„Vstupujeme do éry, kedy internacionalizácia už neznamená len výmenu študentov. Európske univerzity hľadajú cesty, ako priniesť diverzitu do každodenného akademického života, a čoraz viac sa otvárať. Zároveň je však podstatné hľadať aj cesty, ako prijať a reflektovať internacionálny charakter spoločnosti, v ktorej pôsobíme. Verím, že skúsenosti našich partnerských univerzít nám pomôžu držať krok s týmito trendmi,“ komentoval prorektor Univerzity Komenského pre zahraničné vzťahy Jozef Tancer.

„Som hrdý na to, že Univerzita Komenského vstupuje do konzorcia práve s touto skupinou špičkových európskych univerzít. Mnohé z týchto vysokých škôl sú našimi dlhodobými partnermi. Verím, že naše konzorcium sa stane významným hráčom na európskej akademickej scéne,“ povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček. „Je to len ďalší z mnohých krokov Univerzity Komenského, ktorý môže presvedčiť tých najtalentovanejších stredoškolákov, že na našej univerzite môžu v mnohých odboroch získať vzdelanie porovnateľné s najlepšími univerzitami v Európe,“ dodal rektor UK.