Storočná Lekárska fakulta UK ocenila osobnosti

Najstaršia fakulta Univerzity Komenského – lekárska fakulta – oslavuje v týchto dňoch 100. výročie svojho založenia. Prvé prednášky sa začali 9. 12. 1919.


Trojdňové oslavy storočnice založenia Lekárskej fakulty UK vyvrcholili v Aule UK 19. septembra 2019 slávnostným odovzdaním pamätných medailí predstaviteľom a zástupcom významných inštitúcií.

Pamätnú medailu LF UK si z rúk dekana LF UK Juraja Šteňa prevzalo 52 predstaviteľov a zástupcov významných domácich a zahraničných inštitúcií. Na ceremónii sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Deň predtým 18. septembra udelil dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Šteňo Pamätnú medailu LF UK 171 osobnostiam vo Veľkej posluchárni nových teoretických ústavov na Lekárskej fakulte UK

Medaily osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty, udelil aj rektor UK. Pamätnú medailu Univerzity Komenského si dňa 17. septembra 2019 prevzalo z rúk rektora UK Mareka Števčeka 47 osobností. Sú medzi nimi profesori fakulty, členovia súčasného i bývalého vedenia i dlhoroční pracovníci.

LF UK je najstaršou z dnešných trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Svoju činnosť začala ako prvá z tých, ktoré v súčasnosti tvoria jadro najväčšej a prvej modernej univerzity na Slovensku. Je to práve sto rokov, počas ktorých sa zodpovedne stará o výchovu slovenskej spoločnosti, o jej inteligenciu, stav jej poznania a vedy.

Storočná história akademickej pôsobnosti LF UK sa začala 21. septembra 1919. Iniciatíva vzniku a realizácia projektu založenia a budovania národnej univerzity v Bratislave patrí predovšetkým českým lekárom zoskupeným okolo osobnosti profesora Kristiána Hynka, prvého rektora Univerzity Komenského, ktorý spolu s tímom vybraných lekárov zostavil prvé vedenie Lekárskej fakulty a jej pedagogický zbor.

Oslavy 100. výročia založenia LF UK