Vysokoškolské štúdium je viac než len prednášky: Univerzita rozdelila podporu študentským spolkom

Bratislava 29. novembra 2021: Viac ako 25 000 eur poskytne Univerzita Komenského v Bratislave študentským spolkom, aby podporila komunitný aspekt študentského života. Napriek pandémii sú študenti naďalej aktívni a vo voľnom čase rozvíjajú kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity. Podpora spolkov bola jedným zo sľubov rektora UK Mareka Števčeka študentom a táto iniciatíva predstavuje splnenie tohto prísľubu.


Počas uplynulého roka absolvoval rektor Števček sériu stretnutí so všetkými študentskými spolkami na univerzite. Hovorili spoločne o aktivitách, ktoré spolky z 13 fakúlt realizujú, aj o problémoch, ktorým čelia. Navrhnutá grantová schéma je reakciou na potreby študentov, ktoré študenti v priebehu stretnutí spomínali. Univerzita Komenského podporí devätnásť projektov, medzi nimi napríklad Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, Martinský klub medikov či Trojsten. Študenti zväčša žiadali o financie na obnovu priestorov a zariadenia, technické a vecné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, ale aj tlač časopisu či chov terárijných zvierat pre zoológov.

„Snažili sme sa podporiť čo najviac projektov. Je dôležité, aby študenti rozvíjali svoj talent aj mimo výučby a považujem si za svoju povinnosť vytvoriť im na to vhodné podmienky. Bol by som rád, keby študenti vždy cítili podporu univerzity, keď budú chcieť pre seba, svojich spolužiakov, univerzitu či verejnosť urobiť niečo zmysluplné. Som presvedčený, že sa nám to ako spoločnosti mnohonásobne vráti,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Medzi podporenými projektmi je aj folklórny súbor Gymnik pôsobiaci na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Za roky svojej existencie sa v ňom vystriedalo viac než 900 členov. Finančnú podporu využijú na kúpu krojového vybavenia a prípravu slávnostného programu k 60. výročiu svojho založenia.

Z finančnej podpory plánuje Box Club Družba 17 zavŕšiť budovanie telocvične a zakúpiť športové vybavenie. V budúcnosti členovia plánujú založiť občianske združenie, ktoré by bolo členom Slovenskej boxerskej federácie. Išlo by tak o historicky prvý oficiálny univerzitný boxerský klub na Slovensku.

Speleoklub UK Bratislava pripravuje rozšírenie svojich aktivít v rámci nového projektu vzdelávania: Priblíženie speleológie z pohľadu prírodných vied. Študentom tak ponúka nové možnosti pri výučbe krasológie, geológie, speleobiológie a iných odborov, ktoré vedú k novému výskumu a objavom. Z finančných prostriedkov plánujú pre záujemcov o jaskyniarstvo zakúpiť základnú techniku do terénu.

Zrekonštruovať a obnoviť priestory plánuje z grantu Bratislavský spolok medikov. Okrem toho plánuje zakúpiť odborné pomôcky ako modely semenníkov a prsníkov, ktoré budú pomáhať pri osvete verejnosti o sexuálne prenosných ochoreniach, rakovine prsníkov a prostaty.

Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii 2022 organizuje Slovenský spolok študentov farmácie. Cieľom podujatia je zlepšiť komunikačné schopnosti študentov farmácie, ktoré sú esenciálne pre vykonávanie lekárenskej pozície. V simulovanom prostredí reálnej lekárne si precvičujú „role-play“, vďaka ktorej majú možnosť spozorovať chyby pri komunikácii s pacientom či výbere farmakoterapie.

O aktivitách študentských spolkov budú priebežne informovať univerzitné sociálne siete a najstarší slovenský univerzitný časopis Naša univerzita.

Podporené spolky