Nový monitorovací systém zlepší bezpečnosť na internátoch Univerzity Komenského

Bratislava 2. decembra 2021: Bezpečnosť študentov na Mlynoch bude opäť o niečo vyššia vďaka novému monitorovaciemu systému, ktorý Univerzita Komenského v Bratislave zaviedla na internátoch. Univerzita kladie dôraz na ochranu zdravia a života ubytovaných, a preto považuje za dôležité aj riadne dokumentovať všetky zásahy s cieľom minimalizovať svojvoľné rozhodnutia, chrániť študentov aj zamestnancov a zabezpečiť férové rozhodovanie pri priestupkoch.


Po novom budú kontrolóri objektov disponovať osobnou kamerou, ktorá bude slúžiť na zaznamenávanie zásahov. Môže ísť o rozličné incidenty, ktoré zamestnanci počas služby riešia, napríklad porušenie povinností ubytovaných či udelenie zmluvnej pokuty. Systém umožní väčšiu presnosť pri disciplinárnych konaniach a bezpečnostných zásahoch. Cieľom je vyššia transparentnosť pri zásahoch a možnosť spravodlivejšie posudzovať prípadné rozpory.

Nový systém v tejto dobe tiež univerzite pomôže lepšie hodnotiť dodržiavanie protipandemických pravidiel. Systém dopĺňa existujúce možnosti monitoringu s cieľom zabezpečiť ochranu majetku študentov i univerzity.

Osobné kamery pracovníkov referátu  vrátnej a poriadkovej služby budú monitorovať verejné priestory vstupov do budov UK, turnikety, rampy, chodby, priestory kontajnerov, jedáleň a v prípade riešenia problému na izbe, aj tento priestor. Ak sa vyskytne incident, záznam z neho sa uloží na dobu 72 hodín na zabezpečené úložisko. V prípade, že sa incident stane predmetom prešetrovania porušenia povinností ubytovaného alebo orgánov činných v trestnom konaní, záznam je možné uchovať po dobu 90 dní. Univerzita bude tiež pre bezpečnosť študentov prísne evidovať, kto a kedy záznam vyhotovil a uchoval. Náklady na celý systém len mierne prekročili sumu tisíc eur.

„Projekt bezpečnosti sme na univerzite pripravovali dlhšiu dobu. Chceme, aby sa študenti na internátoch cítili bezpečne. Ak sa vyskytne sporná situácia, vďaka novému systému bude jej prešetrenie transparentnejšie, férovejšie a hlavne rýchlejšie,“ hovorí kvestorka univerzity Ingrid Kútna Želonková.