UK ako jediná slovenská univerzita medzi 700 najlepšími univerzitami sveta

Bratislava 17. augusta 2020: V tohtoročnom hodnotení prestížneho Šanghajského rebríčka najlepších vysokých škôl na svete sa ako jediná slovenská univerzita umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Od roku 2017 sa jej v tomto rebríčku darilo najlepšie. Tohto roku sa umiestnila na zdieľanom 601. – 700. mieste.


Tohtoročný Šanghajský rebríček hodnotil viac ako 2000 svetových univerzít, publikovaný zoznam obsahuje tisícku najlepších. Univerzite Komenského v Bratislave (UK) ako jedinej slovenskej univerzite prináleží delené 601. – 700. miesto. Najlepšou univerzitou sveta je podľa Šanghajského rebríčka Harvardova univerzita. Z Českej republiky sa v rebríčku umiestnilo sedem univerzít, najlepšie hodnotená bola Univerzita Karlova. V roku 2018 sa okrem UK do rebríčka na delenom 801. až 900. mieste dostala aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Od roku 2017 sa UK umiestnila v tomto rebríčku najlepšie a polepšila si o dva stupne, čo predstavuje 100 až 200 miest.

V tohtoročnom hodnotení Šanghajského rebríčka akademických predmetov sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) umiestnila v kategórii prírodných vied rovnako ako minulý rok - v prvej päťstovke. V predmete fyzika jej patrí 201. – 300. miesto, v predmete matematika je na 401. – 500. mieste. V predmete energetika zo 400 zverejnených pozícií sa umiestnila na 301. – 400. mieste, minulý rok sa v danom predmete v rebríčku neumiestnila.

„Akademické rebríčky sú len orientačným znakom kvality univerzít. Umiestnenie vždy závisí od konkrétnych kritérií, takže rebríčky berieme s rezervou. Napriek tomu som hrdý, že Univerzita Komenského opäť potvrdila svoje postavenie a ako jediná slovenská univerzita v tomto hodnotení patrí medzi 700 najlepších svetových univerzít. Vo svete existuje niekoľko desiatok tisíc univerzít, takže odhadujeme, že patríme medzi 2 % najlepších,“ povedal rektor UK Marek Števček. „Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu výučby a vedy. Z pohľadu vzdelávania sme za ostatný rok urobili značný pokrok v skvalitňovaní online vzdelávania, čo nám pomáha aj pri zvládaní pandémie. V oblasti vedy zavádzame napríklad projekt inkubátora nápadov v spolupráci s komerčným sektorom vo Vedeckom parku UK, plánujeme spustiť projekt oslovujúci špičkových postdoktorandov a sme úspešní pri získavaní prestížnych európskych grantov Horizont 2020, kde sme doteraz participovali na 22 projektoch,“ uviedol rektor UK Marek Števček.

Rebríček akademického hodnotenia svetových univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) známy ako Šanghajský rebríček sa zameriava predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií. Na hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov:

  • absolventi inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
  • zamestnanci inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
  • počet najviac citovaných výskumníkov,
  • počet publikácií vo vedeckých časopisoch,
  • počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded,
  • vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov.