Mladí inovátori predstavia projekty búrajúce hranice poznania

Bratislava 29. septembra 2020: Podujatie s celosvetovým formátom Falling Walls Lab Slovakia, ktoré poskytuje priestor výnimočným projektom z rôznych vedeckých oblastí, sa uskutoční 1. októbra 2020 v online formáte. Tretíkrát ho organizuje Univerzita Komenského v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) a Učenou spoločnosťou Slovenska. Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene. V slovenskom kole sa predstaví osem finalistov.


Mladí inovátori zo slovenských univerzít či podnikovej praxe budú prezentovať svoje projekty z oblasti medicíny, chémie, veterinárskeho lekárstva, technického inžinierstva, matematiky, architektúry a informačných technológií. Všetky inovatívne nápady a výskumné projekty predstavia ich autori a autorky v trojminútovom formáte a na troch snímkach pred odbornou porotou.

Víťaz slovenského finále získa miesto v medzinárodnom finále „Emerging Talents“ v novom digitálnom formáte „The Falling Walls Breakthroughs of the Year“. Počas niekoľkých týždňov budú inovátori prezentovať špičkové a inovatívne nápady a projekty z celého sveta. Nasledovať bude užšie medzinárodné finále, kde rozhodnú o titule „FW Breakthrough of the Year”. Držiteľa titulu slávnostne vyhlásia online dňa 9. novembra 2020 za účasti špičkových vedcov a inovátorov.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a po vzore iných národných kôl prebehne aj slovenské finále v online formáte dňa 1. októbra 2020 so začiatkom o 15.30 h. V prípade záujmu o účasť na online podujatí kontaktujte: fwlslovakiauniba.sk.

Viac informácií o Falling Walls Lab Slovakia.