Predsedom Rady vysokých škôl SR je opäť Martin Putala z UK

Dňa 11. júna 2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) v novom funkčnom období.


Počas zasadnutia bolo zvolené nové vedenie RVŠ SR. Predsedom rady sa opäť stal Martin Putala z Univerzity Komenského (UK). V podpredsedníckej funkcii pokračuje Anna Čekanová z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), do kresla podpredsedu prvýkrát zasadne Pavel Nahálka zo Slovenskej technickej univerzity (STU). Na zasadnutí boli zvolení aj noví zástupcovia v poradných komisiách rady.

Rada VŠ