Voľnočasové športovanie na Filozofickej fakulte UK sa teší veľkému záujmu

Bratislava, 30. júla 2012: Študenti i zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) môžu vo voľnom čase rozvíjať rôzne športové aktivity, ktoré zabezpečuje Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít (STVA). Stredisko pôsobilo predtým na FiF UK pod názvom Katedra telesnej výchovy.


30. 07. 2012 08.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na výber je množstvo športov a aktivít: dance aerobic, bedminton, stolný tenis, bodywork, basketbal, futsal, florbal, volejbal, horolezectvo, lezenie na stene, kanoistika, posilňovanie, turistika (pešia aj vysokohorská), lyžovanie (zjazdové i bežecké) či zumba. Sú určené iba pre študentov a zamestnancov FiF UK. Jedinou výnimkou je horolezectvo, ktoré STVA organizuje pre celú Univerzitu Komenského. „Iba Filozofická fakulta UK má totiž v súčasnosti dostatočný počet kvalifikovaných inštruktorov pre výcvik a tréning horolezectva,” hovorí vedúci strediska Mgr. Milan Mižičko, PhD.

O športovanie na FiF UK je mimoriadny záujem - na základnej úrovni cvičí okolo 600 ľudí a na vyššej, tréningovej, viac ako 400.  M. Mižičko to oceňuje: „Tieto čísla nás veľmi tešia, pretože na rozdiel od niektorých iných fakúlt UK, športovanie na FiF UK je nepovinné. Niektoré fakulty majú totiž pohybové aktivity priamo v rozvrhu.“  Športovci pod hlavičkou STVA pravidelne obsadzujú popredné miesta vo vysokoškolských súťažiach (napr. basketbal či športový tanec). Na indoorové aktivity využíva STVA priestory v objektoch internátu v Mlynskej doline (veľká telocvičňa, posilňovňa, pohybové štúdio), kanoistika sa trénuje v lodenici UK. Ostatné outdoorové aktivity (horolezectvo, turistika, lyžovanie) sa organizujú po celom území SR (okolie Bratislavy, Malá a Veľká Fatra, Slovenský raj, Orava) a pre tých najnáročnejších záujemcov aj v Alpách (Julské Alpy, Dolomity, Francúzske Alpy atď.).  

Športovanie na FiF UK bude pokračovať aj v novom akademickom roku. „Vzhľadom na rokmi osvedčenú ponuku zatiaľ nepredpokladáme rozšírenie počtu športov. Návrhom na organizovanie inej, novej športovej aktivity sa však nebránime,“ uzatvára vedúci STVA.

Ďalšie informácie:
Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít