Univerzita Komenského privíta 161 priaznivcov slovenčiny z 38 krajín sveta

V nedeľu 5. augusta 2012 sa opäť otvoria brány letnej školy slovenského jazyka a kultúry, ktorú organizuje Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (Filozofická fakulta UK).


01. 08. 2012 08.36 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do 48. ročníka sa prihlásilo 161 priaznivcov slovenčiny z 38 krajín sveta. Krajinou s najväčším počtom frekventantov je tentoraz Nemecko (20 účastníkov), neklesá však ani záujem Poliakov, Talianov či Ukrajincov. Mimoeurópski frekventanti prichádzajú napríklad z Číny, Egypta, Gruzínska či Japonska. Z USA sa do letnej školy tento rok zapojí osem frekventantov. Medzi účastníkmi sú predovšetkým študenti vysokých škôl, ale aj vedeckí a pedagogickí pracovníci, umelci, úradníci, manažéri a už tradične aj niekoľko tlmočníkov Európskej komisie.

Organizátori pripravili atraktívny vzdelávací program, doplnený bohatou ponukou kultúrnych podujatí a vlastivednou exkurziou po regiónoch Slovenska. Letná škola potrvá do 24. augusta.

Slávnostný otvárací ceremoniál sa bude konať v pondelok 6. augusta 2012 o 16.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6). Súčasťou úvodného programu bude koncert a po ňom je pripravený zoznamovací večer v priestoroch Filozofickej fakulty UK, na ktorom predstavia účastníci letnej školy typické špeciality svojich krajín.


Viac informácií o letnej škole SAS