Nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov, diplomacie a cudzích jazykov

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK ponúka možnosť nadstavbového štúdia.


07. 08. 2012 09.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Trvá 4 semestre a je určené pre absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí chcú nadobudnúť, prípadne si rozšíriť vedomosti v oblasti medzinárodných vzťahov, diplomacie, európskeho a medzinárodného práva, ako aj v cudzích jazykoch.  

Informácie o možnosti štúdia (pdf formát)

Podrobné informácie nájdete tu