Letná Bratislavská univerzita seniorov priniesla kúsok histórie

V dňoch 13. až 22. augusta 2012 zorganizovalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave II. ročník projektu Letná Bratislavská univerzita seniorov.


23. 08. 2012 13.40 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Letnú univerzitu s celkovým počtom 158 účastníkov slávnostne otvorili dňa 13. augusta o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prvá námestníčka primátora Viera Kimerlingová a riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Janka Chládecká. V rámci štyroch prednášok mali seniori možnosť ponoriť sa do hlbín histórie s hlavnou architektkou mesta Bratislava Ingrid Konrad, s doktorkou Musilovou a doktorkou Obuchovou, ktoré pôsobia na Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava a s doktorom Turčanom zo Slovenského národného múzea. Po absolvovaní letnej univerzity získal každý účastník osvedčenie Univerzity Komenského. Veríme, že odborné prednášky z histórie boli pre našich seniorov prínosom a tešíme sa na organizáciu ďalších ročníkov letnej univerzity.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Foto: CĎV UK