Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského oslavuje šesťdesiatku

Bratislava, 23. augusta 2012: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) si v týchto dňoch pripomína svoje 60. narodeniny. Samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej Slovenskej univerzity bola zriadená na základe vládneho nariadenia z 19. augusta 1952 s účinnosťou od 1. septembra 1952. Fakulta je jedinou svojho druhu na Slovensku; v rokoch 1960 - 1969 bola dokonca jedinou celoštátnou farmaceutickou fakultou vo vtedajšom Československu.


23. 08. 2012 07.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., dekan Farmaceutickej fakulty UK: „Farmaceutická fakulta UK patrí k pilierom Univerzity Komenského vo všetkých oblastiach. Významná je jej prestíž európskej akademickej inštitúcie, keď už niekoľko rokov na fakulte študuje viac ako 30 percent zahraničných študentov, a to najmenej z desiatky krajín. Je súčasťou celouniverzitných excelentných pracovísk pre biomedicínsky výskum, partnerom viac ako troch desiatok zahraničných vedecko-výskumných pracovísk z celého sveta. To všetko garantuje súčasnú vysokú domácu a aj medzinárodnú reputáciu a uznanie.“

Fakulta si svoju šesťdesiatku oficiálne pripomenie v septembri. Súčasťou osláv (7. 9. – 20. 9. 2012) bude niekoľko odborných podujatí - Technologické dni, konferencia Syntéza a analýza liečiv, XXXVIII. lekárnické dni a XXI. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej. Dňa 17. septembra 2012 sa uskutoční slávnostná prezentácia publikácie k 60. výročiu FaF UK a o deň neskôr (18. septembra) vedenie fakulty odovzdá pamätné medaily. Pre študentov a širokú verejnosť bude určite lákadlom športová akcia „60 rokov – 60 minút – 60 šestiek“. Na námestí pred budovou FaF UK (Odbojárov 10) sa študenti pokúsia vytvoriť slovenský rekord v počte úspešných hodov na basketbalový kôš za jednu hodinu. Akcia bude mať aj charitatívny rozmer, pretože výťažok z nej pôjde na rekonštrukciu auly FaF UK.

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK je dnes plne kompatibilné a konkurencieschopné s farmaceutickým štúdiom v iných krajinách Európskej únie. Okrem toho, etablovaním bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (od roku 2002) a magisterského štúdia Farmácie v anglickom jazyku fakulta napĺňa poslanie modernej európskej vysokej školy a poskytuje svojim absolventom vzdelanie, ktoré je zárukou ich uplatnenia na európskom a svetovom trhu práce.

Ďalšie informácie o fakulte sú k dispozícii na webstránke: www.fpharm.uniba.sk

 

Budova Farmaceutickej fakulty UK (Odbojárov 10, Bratislava)

Študenti Farmaceutickej fakulty UK počas praktickej výučby

Foto: FaF UK