UK chce zastaviť odliv kvalitných študentov do zahraničia

Bratislava 23. októbra 2019: Pálčivým problémom slovenského školstva je odliv šikovných študentov do zahraničia, najčastejšie do Českej republiky. Univerzita Komenského v Bratislave chce zvrátiť tento trend, a preto sa rozhodla aktívnejšie zamerať na stredoškolákov.


České vysoké školy za hranicami dlhodobo lákajú slovenských študentov na moderné internáty a špičkové vybavenie. Stredoškoláci z východného Česka im totiž obdobne utekajú na západ, najmä do Prahy. Slovenskí študenti sa v Českej republike tešia povesti aktívnych a šikovných študentov v porovnaní s domácimi študentmi.

„Nemyslíme si, že české školy sú kvalitnejšie. Univerzita Komenského má rovnako kvalitné študijné programy. Niektoré sú lepšie u nás a niektoré zas u susedov. České vysoké školy však dlhodobo viac investujú do marketingu,“ hovorí prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk. Prvýkrát sa preto Univerzita Komenského ako celok objaví aj na veľtrhu vzdelávania v Brne. „Nejde až tak o oslovenie českých študentov, aby prišli študovať k nám. Je to skôr plán strednodobého obdobia. Momentálne by sme však chceli motivovať slovenských študentov rozhliadajúcich sa po štúdiu v Českej republike, aby predsa len zvážili štúdium na Slovensku,“ vysvetľuje Radomír Masaryk. Záujemcov tu oslovujú spoločne s ďalšou špičkovou univerzitou z Bratislavy – Slovenskou technickou univerzitou.

Užitočnou stratégiou je však aj headhunting stredoškolákov na rozličných medzinárodných a domácich olympiádach. Cieleným oslovovaním víťazov odborných súťaží sa Univerzite Komenského darí motivovať k štúdiu viacerých úspešných študentov. Niektoré fakulty ich prijímajú bez prijímačiek, prípadne im ponúkajú jednorazové štipendium už v prvom semestri.

Napríklad Erik Mokroš ešte na strednej škole získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší stredoškolský výskum v oblasti zisťovania účinku koloidného roztoku striebra v porovnaní s bežne používanými antibakteriálnymi liečivami. „Zistili sme značnú toxicitu, keď tento roztok rozkladal červené krvinky a zabraňoval tvorbe enzýmov, no pri použití napríklad na aknóznu pleť mal výborné antibakteriálne účinky,“ vysvetľuje dnes prvák na biológii Erik, ktorý projekt prezentoval na celoštátnom festivale vedy a techniky AMAVET. Vďaka projektu získal aj striebornú medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

Podobne sa na základe aktívneho oslovenia dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK pre štúdium na UK rozhodla aj študentka fyziky Natália Tóthová, riešiteľka celoslovenského kola matematickej, fyzikálnej aj chemickej olympiády. UK si za svoju alma mater pre jej renomovaných odborníkov a prestíž vybral aj Martin Barka. So svojou prácou Pozorovanie vtáctva v Lednici v biologickej olympiáde vyhral krajské kolo a v celoštátnom kole skončil piaty. „Záujemcom o štúdium odporúčam navštíviť deň otvorených dverí, stretnutie so študentmi a pedagógmi veľmi pomôže pri rozhodovaní,“ odporúča študent systematickej biológie Martin.

Univerzita Komenského organizuje tento rok prvýkrát celouniverzitný deň otvorených dverí pre záujemcov zo stredných škôl – 5. novembra 2019. Vďaka spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom budú mať stredoškoláci v ten deň voľno. Pre nerozhodnutých záujemcov budú všetky fakulty poskytovať informácie v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí a tí, ktorí už vedia, o ktorý študijný program majú záujem, sa môžu ísť pozrieť priamo na konkrétnu fakultu.

„Kvalitnú univerzitu nerobia len kvalitní vedci a pedagógovia, ale aj kvalitní študenti. Práve oni sú hnacím motorom, ktorý posúva celú univerzitu vpred. Som presvedčený, že zvýšenie počtu kvalitných študentov sa časom prejaví aj na ešte kvalitnejšom štúdiu,“ myslí si rektor UK Marek Števček.