30 rokov od novembra 1989


Historické zmeny, ktoré nastali po novembri 1989, odštartovali aj naši študenti, a to už 16. novembra 1989. Po 30 rokoch si Univerzita Komenského pripomenie tento významný medzník mnohými podujatiami - konferenciami, besedami, výstavami či premietaním filmov. 16. novembra 2019 sa uskutoční pochod bratislavských vysokoškolákov po 30 rokoch.

 

14. – 15. novembra o 9.30 hod. (Aula UK)

Konferencia "November ’89 – 30 Years After"

Medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Historický ústav SAV a Univerzita Komenského, sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Konferencia bude prezentovať najnovší výskum o novembri 1989 domácich a svetových odborníkov. Ako hlavní rečníci vystúpia historici Timothy Garton Ash z Univerzity v Oxforde a James Krapfl z McGill univerzity. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor odborníkom z humanitných a spoločenských vied na začatie medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzigeneračnej diskusie o Nežnej revolúcii, jej príčinách, priebehu a dôsledkoch.

Program

17. novembra o 9.00 hod. (Aula UK)

TEDxUniverzitaKomenského

Celodenný program krátkych, úderných a často aj zábavných prezentácií v štyroch okruhoch: planéta, spoločnosť, umenie, technológie. Témou tohto ročníka sú ZMENY. Zmeny významné, zmeny revolučné, zmeny neodkladné. Podujatie sa koná po 30 rokoch na tom istom mieste, kde v novembri 1989 študenti odštartovali politické zmeny.

18. novembra o 13.00 hod. (Aula UK)

Deň študentstva a ocenenia

Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Rektor UK udelí aj dve Zlaté medaily UK a ocenenia odovzdá aj účastníkom udalostí z novembra 1989. 

18. novembra o 15.45 hod. (Aula UK)

Diskusia "Nie sme ako oni"

Diskusia o novembri 1989 na UK s aktérmi novembrových udalostí, ktorí boli v čase revolúcie študentmi alebo pedagógmi. Vystúpia Jana Plulíková, Pavel Neogrády, Peter Michalko, Pavol Balgavý, Pavel Bóna a Branislav Malík.

 

Sprievodné podujatia Filozofickej fakulty UK

6. novembra o 9.00 hod. (Štúrova 9, Š214)

Premeny slovenskej žurnalistiky po novembri 1989 – konferencia, texty z konferencie budú publikované v tematickom čísle periodika Otázky žurnalistiky (organizuje Katedra žurnalistiky FiF UK)

6. novembra o 16.00 hod. (Štúrova 9, Š214)

Beseda s Milanom Novotným, členom Koordinačného študentského štrajkového výboru FiF UK, a s Máriou Mikovou, zakladajúcou redaktorkou ZMENY (organizuje Katedra žurnalistiky FiF UK)

7. novembra o 17.30 hod. (Šafárikovo námestie 6, S424)

Beseda s účastníkmi protestného študentského pochodu zo 16. novembra 1989, ktorí boli študentmi FiF UK (organizuje Katedra slovenských dejín FiF UK)

11. novembra o 16.00 hod. (Gondova 2, centrálne schodisko)

Výstava fotografií a sloganov z novembra 1989 (organizuje Filozofická fakulta UK a OZ Universaal)

11. novembra o 17.00 hod. (Gondova 2, G20)

Nemá trieda - predstavenie Divadla Jána Palárika, scenár a dramaturgia: Michal Baláž, réžia: Adriana Totiková (organizuje OZ Universaal)

11. novembra o 18.30 hod. (Gondova 2, Universaal – malý dvor)

Príbeh československého undergroundu v podaní Františka „Čuňasa“ Stárka, prednáška s diskusiou (organizuje OZ Universaal)

12. novembra o 10.40 hod. (Gondova 2)

Buďte ticho! - performancia, happening (organizuje OZ Universaal)

12. novembra o 11.00 hod. (Gondova 2, G127)

Vedecký ateizmus - performatívna prednáška (organizuje OZ Universaal)

12. novembra o 18.00 hod. (Gondova 2, G127)

Amnestie - premietanie filmu a diskusia s tvorcami (organizuje OZ Universaal)

13. novembra o 17.50 hod. (Šafárikovo námestie 6, S3)

Zuzana Maďarová: Ako odvrávať novembru 1989: Rodové aspekty individuálnej a kolektívnej pamäti - prednáška v rámci kurzu Liberálna demokracia: perspektívy a trendy (organizuje FiF UK a OZ Universaal)

13. novembra o 19.30 hod. (Gondova 2, Universaal – malý dvor)

Na mieste činu - scénické čítanie z knihy Fedora Gála „Z prvej ruky“ a Michala Horáčka „Jak pukaly ledy“, účinkujú herci divadla ActofKAA (organizuje OZ Universaal)

14. novembra o 9.00 hod. (Gondova 2, Universaal – malý dvor)

Premietanie archívnych záberov zo 16. 11., 20. 11 a 21. 11. 1989 na Filozofickej fakulte UK (organizuje Filozofická fakulta UK) – potrvá do 21. 11. 2019

14. novembra o 10.30 hod. (Gondova 2)

Odhalenie pamätnej tabule na budove Filozofickej fakulty UK (organizuje Filozofická fakulta UK)

Tabuľa pripomenie, že v tejto budove dňa 20. novembra 1989 vzniklo prvé vyhlásenie Verejnosti proti násiliu, ktorá spolu so Študentským hnutím bola hlavnou iniciátorkou Nežnej revolúcie na Slovensku. Iniciátorom osadenia tabule je profesor Valér Mikula, autorom je grafický dizajnér a architekt Karol Rosmány, ktorý je tiež autorom loga VPN a loga Študentského hnutia.

14. novembra o 11.30 hod. (Šafárikovo námestie 6, foyer)

Vernisáž výstavy k Novembru 1989 (organizuje Filozofická fakulta UK v spolupráci s Archívom UK)

Výstava mapuje dianie na FiF UK - najväčšej fakulte na Slovensku pred novembrom 1989, bratislavský pochod vysokoškolákov 16. 11. 1989, vznik prvého štrajkového výboru študentov na Slovensku - 20. 11. 1989 na FiF UK, vznik novín študentov žurnalistiky FiF UK s názvom ZMENA a prvú slobodnú voľbu dekana fakulty a akademického senátu na Slovensku. Výstavu pripravila FiF UK s Archívom UK. Záštitu nad výstavou prevzali rektor UK Marek Števček a dekan FiF UK Marián Zouhar.

14. novembra o 13.00 hod. (Šafárikovo námestie 6)

Spomienka na Pochod bratislavských vysokoškolákov zo 16. novembra 1989 (organizuje Univerzita Komenského v Bratislave a Ústav pamäti národa)

16. novembra o 17.00 hod. (Hodžovo námestie; predtým Mierovo námestie)

Pochod bratislavských vysokoškolákov po 30 rokoch (organizujú absolventi Filozofickej fakulty UK)

Pochod povedie z Hodžovho námestia cez Poštovú ulicu, Námestie SNP, Klobučnícku ulicu, Primaciálne námestie, Hlavné námestie, Rybársku bránu, Hviezdoslavovo námestie, Mostovú, Námestie Ľ. Štúra, Vajanského nábrežie na Šafárikovo námestie k budove UK. Pred 30 rokmi išlo po Sviečkovej manifestácii o druhý verejný protest proti režimu od roku 1969. Študenti vtedy žiadali slobodu, demokraciu, slobodu politickým väzňom, školské reformy a verejný dialóg o problémoch spoločnosti.

17. novembra o 19.00 hod. (Gondova 2, fasáda budovy)

Keď ste spolu, nemáš strach – mapping/audio-vizuálna projekcia (organizuje OZ Universaal)

21. novembra od 9.00 do 19.00 hod. (Gondova 2, G228)

Kinoprojekt Prelomový rok 68/89 - premietanie 15 filmových dokumentov, ktoré nakrútila Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v rámci projektu GACY s partnermi v zahraničí (organizuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK)