Univerzita Komenského privítala zahraničných študentov

Dňa 12. septembra 2016 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili imatrikulácie zahraničných študentov, ktorí sem prišli študovať v novom akademickom roku.


Spolu 332 zahraničných študentov strávi na Univerzite Komenského zimný, resp. aj letný semester. V rámci programu Erasmus+ prichádza na Univerzitu Komenského študovať 320 študentov z 86 európskych univerzít.

Najpočetnejšiu skupinu Erasmus+ študentov tvoria Španieli (103 študentov z 25 španielskych univerzít).

Druhou najpočetnejšou národnostnou skupinou Erasmus+ študentov sú Taliani (40 študentov z 18 univerzít).

Trojicu najzastúpenejších krajín Erasmus+ študentov, ktorých Univerzita Komenského privítala v novom akademickom roku, uzatvára Francúzsko (31 študentov z 15 univerzít).

Medzi Erasmus+ študentami na UK nájdeme aj študentov z Turecka (28), Portugalska (25), Poľska (21), Rumunska (13) či Rakúska (10).

Na Univerzite Komenského bude prostredníctvom bilaterálnych dohôd študovať aj 6 študentov z Japonska, 2 z Kanady, 2 z Taiwanu a 1 z USA.

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.