UK nesúhlasí s odvolaním prednostu Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB

Bratislava 22. októbra 2019: Univerzita Komenského v Bratislave protestuje proti odvolaniu z funkcie prednostu Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH. Odvolanie prednostu univerzitnej kliniky, ktorý je vynikajúcim akademickým pracovníkom UK, považujeme za absolútne neadekvátne.


Docent Andrej Šteňo je lekár, ktorý dlhoročne výborne reprezentuje slovenskú medicínu a tiež Univerzitu Komenského, ako aj odborník s vynikajúcimi medzinárodnými publikáciami, ktorého práce sú citované najprestížnejšími pracoviskami na svete, vrátane neurochirurgického tímu Harvardovej univerzity. Je členom špičkového vedeckého tímu UK. Pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava získal ako vedúci multidisciplinárneho tímu najprestížnejšie štátne ocenenie – Cenu za vedu a techniku – za vlastnú novú operačnú metodiku odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu.

Odvolanie prednostu kliniky s takýmito kvalitami bez udania dôvodu považujeme za neprijateľné. Predstavuje flagrantné porušenie akademických slobôd. Nie je možné, aby politickí nominanti odvolávali akademických pracovníkov bez konsenzu s univerzitou. Takéto konanie je v rozpore s celospoločenským záujmom v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj vysokého školstva.

Súčasné dianie v rezorte zdravotníctva a kroky jeho predstaviteľov zásadným spôsobom ovplyvňujú nielen pracoviská a zamestnancov našej univerzity, ale aj úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a vzdelávania v oblasti medicíny a ako také ho nemožno prehliadať a už vôbec nie tolerovať.