Medzi prvými laureátmi ESET Science Award sú aj vedci z UK

V piatok 18. októbra 2019 sa po prvýkrát rozdeľovali ceny ESET Science Award. Ľubomíra Tóthová sa stala ocenenou v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Tomáš Vinař je laureátom v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Obaja pôsobia na Univerzite Komenského. Nositeľom titulu výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa stal Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied. Víťazov vybrala medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu.


„Všetci traja laureáti, ale aj finalisti sú reprezentantmi modernej vedy. Ich vedecký výskum je dnes vysoko relevantný ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, a odpovedá na otázky, ktorým čelí spoločnosť globálne. Všetkým by som rád zablahoželal a verím, že aj toto ocenenie im pomôže v ich ďalšej vedeckej dráhe,“ hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET na sklonku minulého roka s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore.

Ľubomíra Tóthová, laureátka kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ľubomíra Tóthová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Skúma, ako sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb, a rieši aj poruchy obličiek pri infekcii močových ciest. Tieto dve oblasti výskumu sa snaží prepojiť hľadaním biomarkerov, vďaka ktorým by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek. Výsledkom by mal byť diagnostický test pre zlyhanie obličiek zo slín.

Test zo slín by mal nefrologických pacientov odbremeniť od častého odberu krvi. V slinách sa Ľubomíra snaží analyzovať odpadové látky metabolizmu – kreatinín a močovinu. U zdravých ľudí sú prítomné v slinách vo veľmi nízkych koncentráciách. Avšak v prípade, že sú obličky poškodené, močovina a kreatinín sa začnú hromadiť v tele, v krvi, ale aj v slinách. Močovina a kreatinín v slinách sa síce nedajú využiť na skorú diagnostiku zlyhávania obličiek, no umožňujú neinvazívne sledovať efektivitu liečby a postup choroby. Test by bol vhodný pre pacientov na dialýze, po transplantácii obličiek, ale aj pre diabetikov a hypertonikov s poškodenými obličkami. Vedkyňa však skúma aj nové biomarkery, ktoré by umožnili tak veľmi potrebnú skorú diagnostiku poškodenia alebo zlyhania obličiek.

Tomáš Vinař, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Tomáš Vinař pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a zaoberá sa bioinformatikou. Je garantom študijného programu dátová veda.

Bioinformatika je vedecká disciplína na pomedzí informatiky a biológie. Tomáš Vinař aktuálne pracuje na problémoch súvisiacich so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Nové metódy, ktoré vyvíja, umožnia v budúcnosti využívať tieto zariadenia priamo v nemocniciach a ambulanciách a napomôžu tak napríklad rýchlej identifikácii mikrobiálnych infekcií, čo je kľúčový predpoklad pre nasadenie správnej, cielenej liečby.

Vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave, potom absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite vo Waterloo v Kanade a postdoktorandský pobyt na Cornellovej univerzite v USA. Na Univerzite Komenského je spoluzakladateľom interdisciplinárnych študijných programov Bioinformatika a Dátová veda a vyučuje aj predmety zamerané na algoritmické riešenie ťažkých problémov, strojové učenie a integráciu dát, ktoré vychovávajú v súčasnosti na celom svete mimoriadne žiadaných odborníkov.

Tvrdí, že úlohou vysokoškolského pedagóga je nielen odovzdávať študentom konkrétne vedomosti, ale ich aj povzbudzovať v objavovaní doposiaľ neprebádaného. Pevne verí, že napriek tomu, že digitálny obsah dostupný cez internet je dnes pokročilý, živý učiteľ je pre študentov stále prínosom. Avšak musí im prinášať niečo navyše, čo nemôžu získať len pozeraním videí. Jeho snahou je v maximálne možnej miere budovať dialóg a reagovať na podnety študentov, aby sa sami stali neoddeliteľnou súčasťou prednášok.