100. výročie založenia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

23. - 25. októbra 2019 (streda až piatok) o 11.00 hod., Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK), Bartókova 8, 811 02 Bratislava


Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si 23. – 25. októbra 2019 pripomenie 100. výročie založenia Evanjelickej teologickej akadémie, 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku a 20 rokov od odovzdania do užívania novej budovy EBF UK. Predchodkyňa dnešnej Evanjelickej bohosloveckej fakulty – Evanjelická teologická akadémia bola slávnostne otvorená 20. októbra 1919 službami Božími vo Veľkom kostole a následným zhromaždením vo Veľkej sieni Evanjelickej akadémie.

Oslavy jubilea sa začnú v stredu 23. októbra slávnostnými akademickými službami Božími o 11.00 hod. v aule fakulty, na ktorých bude kázať dekan Milan Jurík. O 17.00 hod. zaznie slávnostná prednáška Dr. Radoslava Hanusa z Katedry cirkevných dejín „Evanjelické teologické vzdelávanie a cesty k vzniku EBF UK“. O 18.00 hod. sa uskutoční slávnostné zasadnutie Akademickej obce EBF UK, na ktorom budú odovzdané ocenenia pedagógom a partnerským inštitúciám.

Počas nasledujúcich dvoch dní sa pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka uskutoční medzinárodná konferencia „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku“, na ktorej okrem domácich odborníkov vystúpia teológovia z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Fínska a Talianska.

Oslavy stého výročia založenia EBF UK bude sprevádzať aj kultúrny program: po celé tri dni bude v priestoroch fakulty sprístupnená výstava obrazov maliara Jána Glózika z Kovačice v Srbsku a putovná výstava Múzea SNP v Banskej Bystrici – Anna Frank. V prvý deň osláv sa uskutoční premiéra dokumentárneho filmu „Evanjelická bohoslovecká fakulta UK“, ktorý vznikol v rámci 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave a jubilea našej fakulty.

Počas konferencie bude predstavená kniha Joachima Bahlckeho a Karla Schwarza o pedagógovi Evanjelickej teologickej akadémie – profesorovi Jánovi Kvačalovi.

Program osláv