Spoločné vyhlásenie rektora UK a rektora STU k parlamentným voľbám

Rektori UK a STU vyzývajú: poďme voliť v duchu našich univerzitných hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie. Na piatok 28. februára 2020 od poludnia vyhlásili rektorské voľno pre všetkých denných študentov UK aj STU.


Ľudia našej generácie v mladosti zažívali voľby, ktoré boli len naoko.  Vždy vyhrala len jedna strana. My, ktorí si to pamätáme, si preto veľmi vážime hodnotu práva slobodne sa rozhodnúť vo voľbách. Nie je to samozrejmosť.

V tých časoch, pred rokom 1989, boli voľby neslobodné a informácie vzácne. Dnes sa situácia otočila. Voľby sú slobodné a musíme sa vysporiadať s pretlakom informácií. V správach sa často miešajú fakty s polopravdami, vo veľkom sa šíria výmysly a lži. Na sociálnych sieťach sa šíria negatívne emócie. Žiaľ, keď sa emócie zrazia s faktmi, majú fakty často smolu.  

Nežijeme v jednoduchej dobe. Zmeny sa dejú závratným tempom, v rozvoji technológií, v ekonomike, vo vzdelávaní. Obrovskou výzvou je aj klimatická kríza. Budúcnosť sa mnohým spája s pocitmi neistoty. Je však neprijateľné, ak niekto túto neistotu premieňa na strach a rozširuje ho v podobe xenofóbie, rasizmu či nenávisti.

Slovensko patrí do Európy. Európska únia je garantom našej geopolitickej a hodnotovej orientácie. Pre nás akademikov sú dôležité dobré vzťahy s tými najkvalitnejšími európskymi univerzitami. Chceme, aby mali naši študenti a naše študentky možnosť absolvovať výmenné programy ako Erasmus. Chceme, aby sme pracovali na vedeckých projektoch s tými najlepšími v Európe a vo svete.

O tom, aká bude naša budúcnosť, už o pár dní rozhodneme v demokratických a slobodných voľbách. Obraciame sa na vás, milé študentky a študenti. Poďme voliť. Každý z nás má svoj hlas a môže vyjadriť svoj názor. Využime toto právo.

Z týchto dôvodov sme sa ako rektori dvoch najlepších slovenských univerzít - Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity - rozhodli, že denným študentom a študentkám udelíme predvolebné rektorské voľno v piatok 28. februára 2020 od poludnia. Chceme poskytnúť našim študentkám a študentom čas na cestu domov. V posledný deň pred voľbami si nechajme čas na úvahu a finálne rozhodnutie, komu dať svoj hlas v sobotu 29. februára 2020.

Vyzývame všetky študentky a študentov aj všetkých členov akademických obcí: poďme voliť. A voľme v duchu našich univerzitných hodnôt: demokracie, humanizmu a tolerancie.

 

Marek Števček, rektor UK

Miroslav Fikar, rektor STU

 

17. február 2020

 

Video k vyhláseniu