Medzinárodné ocenenie pre FM UK aj v roku 2019

FM UK získala aj za rok 2019 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už jedenástykrát v rade bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools sveta.


27. 01. 2020 11.15 hod.

Fakulta managementu UK sa umiestnila medzi tisíckou najúspešnejšími Business Schools aj v roku 2019 s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools.

Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools.

Udeľovanie ocenení za umiestnenie v rebríčku sa konalo 26-29. októbra 2019 v Bangkoku.

Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je vytvorený so zámerom poskytnutia informácií perspektívnym študentom, pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia.

V našom prípade je špecifikom, že sme sa ako malá fakulta umiestnili v rebríčku v konkurencii veľkých monotematických vysokých škôl (ako napr. Vysoká škola ekonomická v Prahe s takmer 15 000 študentmi). Veľkostné kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú do rozpočtu fakulty sú našimi hlavnými limitujúcimi faktormi v postupe v rebríčku.

Významným prvkom systému hodnotenia je dekanské hlasovanie. Všetky školy a fakulty zaradené do oficiálneho výberu sú posudzované ich akademickými rovesníkmi (z 1 000 vybratých škôl). Každý dekan alebo riaditeľ (iba jeden hlas na inštitúciu) hodnotí školy v každej krajine. Dekani majú možnosť predložiť hlasovanie pre školy v každej z geografických zón, s ktorými sú oboznámení.

Prehľad Eduniversal Ranking - DEAN’S RECOMMENDATION RATE za roky 2013 až 2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

135‰

142‰

162‰

144‰

162‰

159‰

192‰