Kde máte svoj bakalársky diplom?

Blahoželáme všetkým úspešným absolventkám a absolventom bakalárskeho štúdia v roku 2018/2019. Ak ste zmeškali promócie a svoj diplom ste si stále nevyzdvihli, zastavte sa na Oddelení vzdelávania na rektoráte do 20. marca 2020.


Potom už cesta k nemu nebude taká jednoduchá, po tomto termíne ho totiž musíme poslať do Archívu UK.

Tak šup po diplom!

 
ODDELENIE VZDELÁVANIA

Historická budova UK, Šafárikovo námestie 6
1. poschodie, číslo dverí 120, 121

 

ÚRADNÉ HODINY

pondelok: 14.00 – 15.00 h

štvrtok: 9.30 – 10.30 h