Primátor sa stretol s poslucháčmi Univerzity tretieho veku

V stredu 4. marca 2020 sa v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) konala beseda s primátorom hlavného mesta Bratislava Matúšom Vallom a poslucháčmi Univerzity tretieho veku CĎV UK.


Témou stretnutia bol život bratislavských seniorov. Seniorov zaujímali rôzne témy, napríklad doprava, verejný priestor či vizuálny smog.

Primátor počas besedy predstavil, aké projekty plánuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti so seniormi organizovať a ako mesto Bratislava pristupuje ku skvalitneniu života seniorov. „Chcem, aby skôr narodených ľudí bolo v uliciach Bratislavy viac vidieť, aby Bratislava patrila aj im a aby sa cítili dobre a bezpečne,"povedal primátor Vallo.