AmosFest 2016 ponúkol návštevníkom bohatý program

V priestoroch a areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v bratislavskej Mlynskej doline odštartovala 27. septembra 2016 Univerzita Komenského v Bratislave novú tradíciu – jedinečný študentský festival AmosFest, ktorého hlavným cieľom je združovať študentov, zamestnancov i absolventov rôznych fakúlt UK v jednom čase a priestore a posilniť tak vzťah k značke univerzity. Cieľom podujatia je tiež zviditeľniť záujmové študentské spolky, ktoré pri univerzite pôsobia.


Nultý ročník festivalu začal neformálnou diskusiou s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc., ktorý odpovedal na otázky študentov, týkajúce sa okrem iného aj financovania školstva či hodnotenia kvality vysokých škôl. Následne si v sprievode rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., pozrel prezentácie viacerých študentských spolkov a organizácií (Študentská rada vysokých škôl, Bratislavský spolok medikov, ELSA Bratislava, ESN Comenius University Bratislava, Slovenský spolok študentov farmácie, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, študentská televízia MC2, evanjelický Spolok J. M. Hurbana, Bratislavský debatný spolok a tiež Slovak Students For Liberty), ktoré svojimi aktivitami dopĺňajú a rozširujú samotné štúdium.

Nasledoval kuchársky workshop s Vandou, ktorá prítomným ukázala, ako si jednoducho pripraviť chutné a zdravé jedlo. Simona Bubánová, Ivan Štefunko, Šimon Šicko, Ľubomír Vančo a Vladimír Mužík sa venovali diskusii na tému, ako urobiť z dobrého nápadu biznis. Rektor UK prof. Karol Mičieta následne vo svojom príhovore vyzdvihol aktivitu študentskej časti akademického senátu univerzity, výnimočnosť podujatia tohto typu, no nešetril ani povzbudivými slovami na adresu študentov.

Slovenskí olympionici a paraolympionici, ktorí našu krajinu reprezentovali na hrách olympiády v Riu, porozprávali o svojich olympijských zážitkoch i o tom, aké veľké úsilie treba vynaložiť, aby sa športovec na takéto vrcholové podujatie vôbec dostal. Dokonca nechali kolovať v publiku aj svoje medaily. Sériu workshopov a diskusií ukončilo cestovateľské kino o dobrodružnej výprave Vladimíra Štrbu a Zoltána Pála, ktorí sa vybrali zdolať najvyššiu horu sveta Mount Everest po Ťažkej ceste.

O duchovný rozmer podujatia sa postarala Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, ktorá zrealizovala v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza sv. omšu na úmysel za účastníkov festivalu, všetkých študentov, za našu univerzitu a nový akademický rok.

O pestrý hudobný program sa postarali kapely Snowdrop, Walter Schnitzelsson, La3noCubano, Malalata i DJ svetového formátu B-Complex. Vďaka našim hudobným hosťom sa tak študenti a všetci priatelia univerzity mohli zabaviť, ako sa patrí.

 

Róbert Zsembera, študentská časť AS UK

 

Bližšie informácie o AmosFeste nájdete v októbrovom čísle Našej univerzity.

Viac fotografií na Facebooku UK.