Univerzita Komenského hľadá nového riaditeľa internátov

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu svoje profesijné životopisy zasielať do 20. augusta 2019.


Univerzita Komenského v Bratislave hľadá novehého riaditeľa vysokoškolského internátu - samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK.

Obsadenie pracovného miesta bude realizované výberovým konaním. V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite profesijný životopis do 20. 08. 2019, na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk, prípadne ho zašlite na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bližšie informácie o pracovnom mieste.