Medzinárodná konferencia o praktickom právnom vzdelávaní

V dňoch 3. - 5. júla 2019 (streda - piatok) sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) uskutočnil siedmy ročník konferencie ENCLE (European Network for Clinical Legal Education), zameranej na inovatívne a interaktívne vzdelávanie budúcich právnikov.


Na konferencii sa zúčastnilo 150 odborníkov z 28. krajín sveta. Formou prednášok, workshopov a interaktívnych seminárov si odborníci vymenili skúsenosti, ako aktívne a inovatívne vzdelávať budúcich právnikov a ako cez praktické právne vzdelávanie prispievať k sociálnej spravodlivosti. PraF UK podujatie spoluorganizovala s Univerzitou Northumbria v Newcastli a Európskou sieťou pre klinické právne vzdelávanie.