160 študentov zo zahraničia absolvovalo u nás slovenčinu

Bratislava 23. augusta 2019: Leto na Univerzite Komenského už tradične patrí deťom, seniorom a študentom zo zahraničia. Dnes svoje vzdelávanie na letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca ukončilo 160 účastníkov z 35 krajín sveta.


Tri intenzívne týždne naplnené kurzmi, prednáškami a seminármi doplnili exkurzie, umelecké workshopy, koncerty folklórnej i populárnej hudby, večer ľudovej kultúry spojený s nácvikom ľudových piesní, tancov a ochutnávkou tradičných slovenských jedál či tvorivé dielne. Najväčším umeleckým zážitkom bola návšteva predstavenia v Radošinskom naivnom divadle a vystúpenie jubilujúceho SĽUK-u v Moyzesovej sieni.

„Dve tretiny účastníkov tvorili vysokoškolskí študenti. Boli tu však aj pedagógovia, doktorandi, prekladatelia, diplomatickí pracovníci, lektori, umelci či manažéri firiem a mnoho iných záujemcov o slovenčinu,“ zhodnotila riaditeľka SAS Jana Pekarovičová.

Na letnej škole sa prvýkrát zúčastnil aj Robert Bauer z Nemecka. „Moja mama je Slovenka, takže základy slovenčiny som ovládal. Chcel som si však zlepšiť gramatiku a vedomosti o kultúre,“ prezradil Robert. Medzi slová, ktoré mu robia najväčšie ťažkosti, patrí zmrzlina, týždeň alebo spolubývajúci. Okrem jazykového kurzu veľmi ocenil exkurzie na Oravu či do Vysokých Tatier. Našu krajinu navštívil už veľakrát a sleduje aj jej politiku. „Som veľmi rád, že Slovensko je prosperujúca krajina, aj čo sa týka cestovného ruchu. Dúfam, že s novou prezidentkou sa vám bude dariť ešte lepšie,“ odkázal. 

„Verím, že ste sa stretli so srdečnosťou a úprimnosťou ľudí na Slovensku a mohli porovnávať rôznorodosť regiónov a miest, ich históriu, kultúru,“ vyjadrila sa štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová. Vyzdvihla, že letná škola je aktívnou pozitívnou propagáciou Slovenska v zahraničí. „Verím, že ste si našli mnohé priateľstvá a odnášate si od nás kus Slovenska vo svojom srdci a budete sa k nám opäť s radosťou vracať,“ dodala.

Letná škola pôsobí na Filozofickej fakulte UK, ktorej dekan Marián Zouhar vyzdvihol komplexnosť školy. Počas troch týždňov umožňuje účastníkom nielen zdokonaliť sa v slovenčine, ale pomáha i prehĺbiť kontakt s naším kultúrnym prostredím a uviesť kontext, v ktorom slovenčina žije a rozvíja sa.

55. ročník letnej školy SAS slávnostne uzavrela prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu Viera Štvrtinová. Zahraničným študentom pripomenula, že sa im dostalo výnimočnej cti, lebo svoje štúdiá na letnej škole SAS absolvovali presne v roku, kedy Univerzita Komenského oslavuje 100 rokov od svojho vzniku.