UK pozná kandidátov na členov Správnej rady UK

Bratislava 13. októbra 2022: O členstvo v Správnej rade Univerzity Komenského v Bratislave sa bude uchádzať 16 kandidátov, ktorí boli buď navrhnutí ministrom školstva, alebo zvolení Akademickým senátom UK a študentskou časťou Akademického senátu UK. Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční v stredu 19. októbra 2022 o 14.00 h v Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty UK.


Kandidátmi na členov správnej rady sú Miroslav Beblavý, Miroslav Cák, Miroslav Hlivák, Martin Kahanec, Jozef Klein, Juraj Kotian, Ľubica Lacinová, Barbara Lášticová, Ľuboš Lopatka, Fridrich Matejík, Marián Peciar, František Rábek, Marek Samoš, Robert Spišák, Andrej Thurzo a Jozef Vozár.

Každý kandidát bude mať k dispozícii 15 minút, z toho maximálne 5 minút môže venovať svojmu predstaveniu a 10 minút bude určených na diskusiu. Počas verejného vypočutia budú môcť otázky klásť najmä členovia akademickej obce UK a zástupcovia verejnosti pri dodržaní časového limitu. Podujatie bude vysielané naživo na YouTube UK a záznam zverejnený na webe UK.