Záujemcovia o štúdium i turisti, v informačnom centre UK sú vítaní všetci

Bratislava 4. mája 2022: Univerzita Komenského v Bratislave dnes otvorila nový informačný a reprezentačný priestor. Informačné centrum na Štúrovej 9 sa nachádza v blízkosti hlavnej budovy UK na Šafárikovom námestí v centre Bratislavy. Slúžiť bude študentom, uchádzačom i verejnosti.


Informačné centrum bude miestom prvého kontaktu pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium. Budú sa v ňom konať podujatia rôzneho druhu, školenia, prednášky, výstavy, semináre či umelecké podujatia. Návštevníci si tu môžu kúpiť darčekové a propagačné predmety univerzity a získať informácie o štúdiu a o univerzite.

Otvorenie centra je súčasťou snahy UK otvorenejšie komunikovať s verejnosťou, efektívnejšie komunikovať so súčasnými aj potenciálnymi študentkami a študentmi a viac zapájať odbornú verejnosť do života univerzity.

Priestor, ktorý bol v minulosti využívaný komerčne, sa univerzita rozhodla pretvoriť na univerzálne prístupné prostredie. V jednej časti sa nachádza zóna prvého kontaktu, kde sa môže záujemca informovať o štúdiu na univerzite. V druhej časti bude denná kaviareň, ktorá sa podľa potreby môže zmeniť na priestor pre podujatia.

„Dizajn bol navrhnutý tak, aby bolo cítiť, že je priestor určený mladým ľuďom a zároveň ostáva primerane dôstojným pre univerzitné prostredie,“ hovorí architekt Dušan Kočlík zo Slovenskej technickej univerzity. Pri návrhu priestoru UK spolupracovala práve so STU, ktorá je jej najbližším akademickým partnerom.

Projekt je súčasťou rozvojového projektu Centra Comeniana, ktorý bol finančne podporený zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Renovácia priestorov sa realizovala od augusta 2021 do januára 2022. Priestor je plne bezbariérový.

„Univerzitu netvoria len prednáškové sály, kabinety a knižnice. Univerzita by mala byť súčasťou mesta, v ktorom pôsobí. Mala by komunikovať so svojimi študentmi a študentkami, ale aj so záujemcami o štúdium, so širšou odbornou aj laickou verejnosťou. Naše nové informačné centrum je snahou vykročiť mimo štandardného pôdorysu našich aktivít a vytvoriť bezbariérový priestor v centre Bratislavy s nadčasovým interiérovým dizajnom, ktoré bude slúžiť ako kontaktný bod a miesto stretávania. Verím, že cez rôzne podujatia, prednášky, čítania, koncerty či diskusie budeme nielen efektívnejšie komunikovať so záujemcami o štúdium, ale zároveň do života univerzity viac vťahovať širšiu verejnosť,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.