Univerzita Komenského pokračuje v rekonštrukciách internátov

Bratislava 11. mája 2022: Internáty Univerzity Komenského v Bratislave s najväčším počtom študentov Mlyny UK a Družba UK realizujú ďalšie väčšie i menšie rekonštrukcie. Práce budú prebiehať aj počas leta.


Izby vo Výškovom bloku A na Mlynoch UK dostanú do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Prebehne tu aj výmena zvislých rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domčekov postupne do júna 2023 vymenia podlahy, kompletne vymaľujú priestory a vymenia nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra 2022 podlahy na chodbách.

Okrem toho sa pripravuje projektová dokumentácia pre zriadenie zdravotného strediska a centra služieb na Mlynoch UK. Mali by tu sídliť všeobecný lekár, zubár a prípadne ďalší poskytovatelia služieb. Rekonštrukciou tiež postupne prechádzajú prístupové cesty, parkovisko, dopravné značenie i oporné múriky. Celý areál bude do konca roka 2023 komplexne pokrytý wifi sieťou. Počas rokov 2019 – 2022 sa len na internátoch Mlyny UK investovalo, prípadne do konca roka investuje približne 5,8 milióna eur.

Na komplexnú rekonštrukciu Výškového bloku B budú potrebné externé zdroje financovania a pomoc od štátu. Realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane právoplatného stavebného povolenia už univerzita pripravila, aktuálne Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykonáva štátnu expertízu na posúdenie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných financií. Podľa projektu zostane z pôvodnej stavby len skelet, všetko ostatné vrátane inžinierskych sietí, opláštenia, okien, dverí i sociálnych zariadení bude nové. Zrušia sa balkóny, čím sa zväčšia izby.

Na Družbe UK aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra 2022. Družba UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 miliónov eur. Financie na rekonštrukcie pochádzajú zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov.

Počas realizácie rekonštrukčných prác v ubytovacích priestoroch sú dotknuté objekty vyňaté z ubytovacích kapacít. Pre plynulý priebeh rekonštrukcií je preto kľúčové plánovanie.

„Študenti si zaslúžia funkčné a plnohodnotné študentské mesto na úrovni tak, aby sme prinášali rozumnú hodnotu za čo najdostupnejšiu cenu. Bol by som rád, keby internáty žili spoločenským životom celý týždeň,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Univerzita Komenského pred tromi týždňami otvorila obnovený najstarší univerzitný klub na Slovensku UniK. Moderné priestory legendárneho klubu spájajú funkciu kultúrno-zábavného centra, kaviarne i študovne. V septembri na Mlynoch UK k jedálni Eat and Meet pribudne ďalšia stravovacia prevádzka.