Rusisti z UK odsúdili vojenskú agresiu Ruska

Bratislava 2. marca 2022: Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vydala stanovisko, ktorým odsúdila vojenskú agresiu Ruskej federácie. V súčasnosti katedra pracuje na spustení podpisovej akcie s cieľom získať podporu ďalších slovenských rusistov z radov pedagógov, vedcov, študentov i absolventov. Uvádzame stanovisko rusistov v plnom znení:


Pred niekoľkými dňami sme sa ocitli v situácii, ktorej možný príchod si nikto z nás nechcel pripustiť. Na príkaz moci, ktorá sa nedokáže zmieriť s faktom, že už neovláda taký priestor ako kedysi, armáda jedného slovanského národa napadla druhý slovanský národ a rozpútala vojnu.

Poznáme dejiny a kultúru národov, ktoré žijú za našou východnou hranicou, sú súčasťou toho, čo sa usilujeme odovzdať ďalším generáciám. Robíme tak preto, lebo veríme, že práve poznanie iných národov cez to, čo prežili a vytvorili, umožňuje vnímať, vážiť si a chrániť akýkoľvek ľudský život.

My, rusisti, v mene hodnôt humanizmu, z ktorých vyrástlo to najlepšie, čo ruská literatúra a kultúra dala svetu, odmietame vojenskú agresiu Ruskej federácie, prejavy šovinizmu a barbarského násilia spojené s popieraním existencie ukrajinského národa a jazyka.

V týchto hrozných chvíľach patrí všetkým občanom Ukrajiny naša podpora a solidarita. Svoj rešpekt vyjadrujeme tiež všetkým občanom Ruska a Bieloruska, ktorí sa postavili proti vojne a neľudskosti. Vyjadrujeme svoju solidaritu všetkým ľuďom, ktorí pre agresiu súčasného politického režimu Ruskej federácie trpia, strácajú svoje domovy a zomierajú. Za svoje poslanie považujeme sprostredkovávať hodnoty slobody, demokracie a humanizmu, šíriť princípy kritického myslenia, a tak bojovať proti klamstvám propagandy Putinovho režimu, ako aj proti nenávisti, ktorú podnecuje.

Podpisovú akciu rusistov môžete podporiť tu.