Rektorom UK bude aj naďalej Marek Števček

Bratislava 18. mája 2022: Najväčšiu slovenskú univerzitu bude aj v druhom funkčnom období viesť Marek Števček, súčasný rektor. Na dnešnom volebnom zasadnutí ho zvolil Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave počtom hlasov 48 zo 61 prítomných členov. Druhý kandidát Daniel Olejár získal 10 hlasov. Traja členovia senátu nehlasovali.


Marek Števček pôsobí na Právnickej fakulte UK. Študoval tiež filozofiu, je vedúcim katedry občianskeho práva, dva roky bol prorektorom pre legislatívu a následne od roku 2019 zastáva pozíciu rektora. V ďalších rokoch sa plánuje zamerať na zabezpečenie dostatku financií pre univerzitu a na zlepšenie imidžu vysokého školstva.

Funkciu rektora bude zastávať v období od 1. februára 2023 do 31. januára 2027.