Reakcia UK k akreditáciám

Bratislava 5. mája 2022: Univerzita Komenského v Bratislave reaguje na tlačovú konferenciu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, podľa ktorej by sa vysokoškoláci nižších ročníkov mali zaujímať, či ich študijný program bude na jeseň pokračovať.


Univerzita Komenského ubezpečuje všetkých študentov a všetky študentky, že ak UK musela rušiť vybrané akreditované študijné programy, boli už o tom informovaní a dostali informácie o možných riešeniach.

Spolu bolo alebo bude k 31. 8. 2022 zrušených okolo 200 študijných programov, väčšinou takých, na ktorých neštudovali žiadni študenti. Toto vysoké číslo však môže reálne znamenať, že UK poskytovala ten istý program v dennej, externej, slovenskej aj anglickej verzii, takže sa to považovalo za štyri zrušené študijné programy.

Medzi zrušenými programami je napríklad rumunský jazyk a kultúra alebo portugalský jazyk a kultúra v kombináciách. Namiesto nich však vznikol nový študijný program románske štúdiá, ktorý zahŕňa niekoľko pôvodných menších študijných programov. Podobne zrušený program švédsky jazyk a kultúra nahradí študijný program germánske štúdiá, ktorý bude obsahovať aj švédčinu či holandčinu. Namiesto zrušených samostatných študijných programov tektonika a sedimentológia vznikne jeden novoakreditovaný program tektonika a sedimentológia. Jednotlivé zaniknuté študijné programy archívnictvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo nahradí jeden program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva.

Zrušených študijných programov bez náhrady je len niekoľko. Ide napríklad o fínsky jazyk a kultúru v kombinácii alebo poľský jazyk a kultúru, ktoré dlhodobo študovalo veľmi málo študentov. Študenti boli informovaní už koncom roka 2020 a bola im ponúknutá vhodná zmena študijného programu alebo kombinácie.

Študentom, ktorí nebudú mať možnosť ukončiť program, ktorého akreditácia zanikne, univerzita vopred ponúkla možnosť prestúpiť na iný študijný program. So študentmi, ktorých sa tieto zmeny týkali, UK komunikovala.

Univerzita Komenského získala akreditáciu na 57 nových študijných programov, ktoré v mnohých prípadoch nahrádzajú zrušené programy.

Študenti sa v prípade otázok môžu obrátiť na študijných poradcov na svojich katedrách a ústavoch.