O funkciu rektora UK sa uchádzajú dvaja kandidáti

Bratislava 4. mája 2022: Dnes o 12.00 h vypršala lehota na podávanie návrhov do volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Navrhnutí boli dvaja kandidáti – súčasný rektor UK Marek Števček z Právnickej fakulty UK a Daniel Olejár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, bývalý prorektor UK.


Volebná komisia prijala návrhy kandidátov, životopisy a programové tézy. Komisia skonštatovala, že na funkciu rektora UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027, boli navrhnutí dvaja kandidáti, ktorých návrhy splnili všetky náležitosti.

Navrhovateľmi Daniela Olejára boli ôsmi členovia akademickej obce z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Mareka Števčeka navrhlo 72 členov akademickej obce zo všetkých trinástich fakúlt, z ktorých dvaja sú aj členovia Správnej rady UK.

Diskusia medzi kandidátmi prebehne v stredu 11. mája 2022 o 17.00 hod. v Aule UK.

Voľby kandidáta na rektora UK sa budú konať na zasadnutí Akademického senátu UK v stredu 18. mája 2022 o 9.00 hod. v Aule UK.

Viac informácií k voľbám

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.: životopis, volebné tézy

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: životopis, volebné tézy