Vedúci oddelenia "Centrum ďalšieho vzdelávania"

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 25. 5. 2021.


18. 05. 2021 10.06 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky: 1 008 - 1 373 EUR/mesiac
Osobný príplatok bude priznaný v súlade s Platovým poriadkom Univerzity Komenského. K platu prináleží príplatok za riadenie. Plat sa priznáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ďalšie vzdelávanie a jeho aktivity sú určené rôznym cieľovým skupinám a orientuje sa najmä na:

 • dopĺňanie, prehlbovanie a inováciu odborných poznatkov a zručností rozširujúcich odborný profil, doplňujúcich kvalifikáciu, prípadne zabezpečujúcich rekvalifikáciu účastníkov vzdelávania,
 • záujmové vzdelávanie (napr. univerzita tretieho veku),
 • metodicko-záujmové a záujmovo-vzdelávacie podujatia pre krajanov,
 • vyučovanie cudzích jazykov,
 • vyučovanie slovenského jazyka pre cudzincov

Popis činnosti

 • vedúci oddelenia zabezpečuje spoluprácu a prípravu zmluvných vzťahov pri realizácii vzdelávacích, expertných a iných činností,
 • zodpovedá za prípravu stratégie činnosti Centra ďalšieho vzdelávania a jej rozpracovanie do cieľov,
 • zodpovedá za plynulý chod Centra ďalšieho vzdelávania,
 • riadi zamestnancov Centra ďalšieho vzdelávania, ktoré pripravuje a realizuje dlhodobé, krátkodobé vzdelávacie programy, programy pre akreditáciu, vykonáva publikačnú a administratívnu činnosť,
 • riadi zamestnancov Útvaru jazykovej a odbornej prípravy, ktorý zabezpečuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku, výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre zahraničných záujemcov vo forme dlhodobých a krátkodobých vzdelávacích programov, krátkodobé vzdelávacie programy pre krajanov - Slovákov žijúcich v zahraničí, certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • riadi zamestnancov Univerzity tretieho veku, ktorí zabezpečujú záujmové 6 až 8 semestrálne vzdelávanie a krátkodobé kurzy a semináre pre starších študentov,
 • riadi zamestnancov Referátu odborného vzdelávania, ktorí zabezpečujú akreditované a neakreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov a širokú verejnosť,
 • riadi zamestnancov marketingu a projektov

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Pracovný úväzok 37,5 hod. týždenne, pružný pracovný čas
 • Dobre dostupná lokalita, práca v centre mesta
 • Benefity podľa platnej kolektívnej zmluvy, možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení na Richňave, 4km od Banskej Štiavnice – v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander, využitie pobytu v chate Modra Piesok
 • Základná výmera dovolenky 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilýMicrosoft Excel - pokročilýMicrosoft PowerPoint - pokročilýMicrosoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax v oblasti riadenia vzdelávacích služieb ďalšieho vzdelávania
Skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania
Skúsenosti so zavádzaním a tvorbou tréningových programov a stratégií vzdelávania dospelých
Prezentačné a komunikačné zručnosti na vysokej úrovni
Dobrá znalosť ekonomiky verejnoprávnych inštitúcií
Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti VŠ
Skúsenosti s pôsobením v medzinárodných pracovných skupinách v rámci celoživotného vzdelávania
Skúsenosti z oblasti poradenstva
Vodičský preukaz podmienkou
Riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti
Časová flexibilita, dôslednosť, samostatnosť

 

Informácie o výberovom konaní

Uchádzačov prosíme o zaslanie životopisu na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk. K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25. 5. 2021