Vedúci oddelenia majetku a investícií

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.


18. 05. 2021 11.08 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky: 802 - 962 EUR/mesiac
Osobný príplatok bude priznaný v súlade s Platovým poriadkom Univerzity Komenského. K platu prináleží príplatok za riadenie. Plat sa priznáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: 01. 07. 2021

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinovanie a riadenie Oddelenia majetku a investícií. Oddelenie sa člení na Referát investícií a na Referát evidencie majetku
 • Koordinovanie zabezpečovania inžinierskej činnosti v stavebníctve
 • Koordinovanie a zabezpečovanie komplexného vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie pre investičnú výstavbu a pre rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržby budov /stavebnej aj technologickej časti/
 • Koordinovanie činnosti projektantov, dodávateľov, subdodávateľov a budúcich užívateľov stavieb. Účasť na odsúhlasovaní a úradnom konaní v súvislosti s vypracovaním predprojektovej a projektovej dokumentácie
 • Zabezpečovanie vyjadrenia príslušných úradov a potrebných povolení súvisiacich s realizáciou prác, ohlásením stavieb, územnými rozhodnutiami, stavebnými povoleniami a rozhodnutiami o užívaní stavieb
 • Koordinovanie a metodické usmerňovanie komplexného výkonu technického dozoru na stavbách
 • Komplexné preberanie dokončených dodávok
 • Komplexné zabezpečovanie vypracovania rozborov hospodárenia za investičnú oblasť a podklady do výročných správ univerzity
 • Koordinovanie prác, súvisiacich s vypracovaním súťažných podkladov pre verejné obstarávanie
 • Koordinovanie zabezpečenia stavebných opráv dodávateľským spôsobom
 • Koordinovanie prác, spojených s evidenciou majetku

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Pracovný úväzok 37,5 hod. týždenne, pružný pracovný čas
 • Dobre dostupná lokalita, práca v centre mesta
 • Benefity podľa platnej kolektívnej zmluvy, možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení na Richňave, 4km od Banskej Štiavnice – v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander
 • Základná výmera dovolenky 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Práca s CENKROSOM
Technické zameranie, stavebná fakulta
Organizačné a riadiace schopnosti
Efektívna komunikácia
Systematický prístup k práci, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť
Vodičský preukaz vítaný

 

Informácie o výberovom konaní

Uchádzačov prosíme o zaslanie životopisu na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk. K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.