Personalistka/personalista

Životopisy zasielaje na emailovú adresu jana.hardonova@uniba.sk.


 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Univerzita Komenského, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Tarifný plat v rozpätí  802,00 eur – 962,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe (7. platová trieda). Možnosť priznania osobného príplatku v súlade s platovým poriadkom UK.
Termín nástupu: ASAP po výberovom konaní

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, prijímanie a umiestňovanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov):

 

 • zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov.
 • pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami a nadriadenými,
 • organizácia náborov nových zamestnancov - selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície,
 • inzerovanie voľných pracovných miest,
 • samostatné zabezpečenie realizácie výberových konaní,
 • komunikácia s vedením spoločnosti, s vedúcimi jednotlivých oddelení a s personálnymi agentúrami.
 • analytická činnosť a príprava súhrnných materiálov a podkladov požadovaných vedením UK a nadriadenými orgánmi za oblasť personalistiky.

 

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax   

Minimálne 3 roky

Počítačové znalosti :

Práca v SAP, v module HR výhodou

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

 • Znalosti z financovania verejnej vysokej školy výhodou, rovnako výhodou je viacročná prax v personálnej oblasti.
 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pracovno-právnu oblasť a oblasť sociálneho a zdravotného zabezpečenia (odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a pod.)
 • Flexibilita, spoľahlivosť, diskrétnosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť.
 • Samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť neustále si osvojovať nové pracovné postupy.

 

 

Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Životopisy zasielaje na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk.