Lektor biológie a filozofie

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.


08. 07. 2021 06.20 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Miesto práce: Oddelenie Centrum ďalšieho vzdelávania Rektorátu UK Bratislava

Platové podmienky: Plat sa priznáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Termín nástupu: 1. 9. 2021

 

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

 • výučba odborných predmetov – biológie a filozofie pre zahraničných študentov
 • príprava zameraná na priamu vzdelávaciu činnosť vrátane hodnotenia študentov a poskytovania konzultácií
 • tvorba učebných materiálov a testov na výučbu v odbornej príprave
 • vedenie základnej pedagogickej dokumentácie 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia a filozofia
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a cudzincov
 • práca s PC na užívateľskej úrovni
 • jazykové znalosti: anglický jazyk – úroveň A2, znalosť slovanských jazykov výhodou
 • znalosť príslušných legislatívnych noriem
 • morálna a občianska bezúhonnosť

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Uchádzačov prosíme o zaslanie životopisu na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk do 18. 7. 2021. K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.